Möt Carina Collinder i en intervju om ledarutveckling

Intervju med Carina Collinder – konsultchef och konceptansvarig för Ledningsgruppsutveckling på HumaNova Ledarskap

Hej, Carina!

Carina CollinderBerätta lite om dig själv och din roll på HumaNova?

Jag är konsultchef på HumaNova Ledarskap och arbetar även som seniorkonsult i uppdrag. I grunden är jag lärare men kom snabbt in i modeindustrin och har drygt 20 års erfarenhet som inköpare och inköpschef inom internationell handel. I den rollen kom jag i kontakt med en organisationskonsult som jobbade med oss och blev inspirerad och kände att, det här vill jag arbeta med.

Efter att ha undersökt utbildningsmarknaden hittade jag organisationskonsultutbildningen på HumaNova och har därefter även byggt på med bland annat organisationspsykologi från Stockholms Universitet. Att byta karriär är ett av mina bästa beslut. Personlig utveckling, ledarutveckling och grupputveckling har alltid engagerat mig så jag känner verkligen att jag är på rätt plats.

Energi hämtar jag främst på lantstället i Hälsingland, liksom när jag seglar på sommaren eller åker skidor och skridskor på vintern. Mitt verkliga livselexir är när vi får med oss våra tre söner på resor till främmande kulturer!

Kan du gå in lite mer på HumaNovas ledarutveckling, och vad som gör HumaNova så speciellt?

På HumaNova Ledarskap vilar vi förutom på psykosyntesen, på den teoretiska grunden från Transformational Leadership som utvecklats av Försvarshögskolan till den svenska modellen – Utvecklande Ledarskap (UL). Det är egentligen den enda modellen som visat ge resultat både när det gäller de mjuka värdena som välmående medarbetare, nöjda kunder samt de ”hårdare” värdena som att visa resultat. Alla våra ledarutvecklingskoncept baseras på detta och kärnfaktorerna inom UL stämmer väl överens med psykosyntesen.

Vi har ett icke-värderande förhållningssätt som vi vet uppskattas av våra kunder. Detta innebär att vi inte kommer in med pekpinnar eller berättar om vad som är rätt och fel.

Vi är modiga och vågar konfrontera, men vi gör det med stor respekt och empati vilket gör att deltagarna känner sig trygga och vågar vara öppna med sina utmaningar. Vi som konsulter står stadigt och kan hantera det som händer i rummet, vilket våra deltagare känner av och gör att de i sin tur vågar utmana sig själva mer.

Alla som arbetar för HumaNova Ledarskap har en bakgrund som ledare, så vi har god kunskap om vad en sitter med i den rollen. Alla är även utbildade på HumaNova och har på så sätt samma grund att stå på. Vårt förhållningssätt är att ha fokus på det positiva; det som fungerar, det vill säga möjligheter och potential. Vi blundar inte för problem, men vi har ett lösningsorienterat fokus och inte ett problemorienterat sådant.

Hur kan ett uppdrag se ut gällande ledningsgruppsutveckling?

Ofta har ledningsgruppen i fråga inte identifierat ett specifikt problem utan känner att det står still, att en står och stampar eller att besluten inte får effekt i verksamheten.

Vi brukar rekommendera en analys (GDQ – Group Development Questionnaire) av gruppen som mäter vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i och vilka områden en behöver jobba med för att bli ett effektivt ledningsteam.

Utifrån gruppens behov, dialog med kunden och analysresultatet tar vi fram ett förslag på utvecklingsinsats och uppföljning. Därefter startar vi själva utvecklingsinsatsen som ser olika ut beroende på ledningsgruppens behov.

Hur fungerar en bra och effektiv ledningsgrupp, och vad kan en göra för att komma dit?

Det mest grundläggande är att en har en stor tillit till varandra i ledningsgruppen och har förmågan att leda strategiskt. Om en använder en seglingsmetafor, så är strategisk ledning, att jämföra med att navigera i dimma. Då gäller det att en litar på besättningen. På samma sätt behöver en ha full tillit till varandra inom ledningsgruppen, för att fullt ut kunna utnyttja gruppens potential.

En behöver ha en medvetenhet och samsyn för vad det är som står i vägen, respektive det som stödjer ett effektivt samarbete och en måste även våga utvärdera sitt arbetssätt och sin samverkan.

Ett ledningsteam behöver ha en stor implementeringskraft. En sak är att sitta på ett ledningsgruppsmöte och ta beslut, en annan att implementera detta i verksamheten. Då behöver deltagarna i ledningsgruppen vara ett stöd för varandra, kunna ge och ta ärlig, genuin feedback och våga konfrontera varandra med empati. Det är A och O för en bra och effektiv ledningsgrupp!

För att komma dit, behöver ledningsgruppen träna dessa förmågor i ett tryggt och professionellt sammanhang, och det är just det som konsulterna på HumaNova Ledarskap bidra med.

Läs gärna mer om ledningsgruppsutveckling här!

 

Läs fler bloggar här