Aha!

Aha! – Ett enkelt sätt att skapa förutsättningar för kreativa lösningar i ledningsgruppen

De flesta ledningsgrupper tampas dagligen med problem som behöver lösas. Ny neurovetenskaplig hjärnforskning visar att det gamla sättet att fatta beslut på behöver omprövas. Ledningsgrupper behöver bli mer kreativa problemlösare och fatta fler beslut grundade på intuition och insikt.

Detta rimmar väl med det ökade behovet vi ser i de organisationer vi jobbar med, av att fatta kreativa beslut i en alltmer oförutsägbar, osäker, snabbrörlig och komplex omvärld. Vi kan inte längre endast fatta beslut baserat på vad vi redan vet. Vad vi redan vet och det vi tidigare använt som underlag för beslutsfattande är förmodligen passé.  Vi behöver skapa utrymme för att kika inåt och våga lita på vår intuition. Att använda både hjärna, hjärta och mage.

Forskningsstudier visar att genom att sätta av tid till tyst, inåtvänd reflektion och våga låta tystnaden få spelrum på ledningsgruppens möten, underlättas processen att skapa det kreativa flöde som behövs för att lösa problem. Denna form av reflekterat beslutsfattande leder dessutom till ökad motivation att genomföra besluten. Nyckelfaktorerna tycks vara låg tankeverksamhet i kombination med ett introspektivt tänkande i ett positivt tillstånd. Att våga släppa taget och ta bort luppen från det problem som skall lösas.

Vi har säkert alla upplevt, att när vi länge fokuserat tankarna på att försöka lösa ett problem och fastnat, släpper allt, tar en promenad, kör ett träningspass, jobbar med något annat ett tag, så dimper lösningen ner. Som en blixt från klar himmel!

Den här formen av intuitivt beslutsfattande leder till långvariga och systematiska förändringar i hjärnan som öppnar upp för nya sätt att tänka och arbeta. Hjärnans belöningscentrum stimuleras, dopamin frigörs, och nya kopplingar skapas i hjärnan. Så förändras vårt sätt att tänka och vara.

Hela 95% av hjärnans kapacitet går åt till omedvetna processer som handlar om att undvika hot och söka (enkla) belöningar. Det är dessa primitiva funktioner som styr vårt beslutsfattande. Att trotsa hjärnans invanda och omedvetna mönster för att bli bättre beslutsfattare kräver träning och kunskap om hur hjärnan processar information.

Lyckosamt nog är vår hjärna plastisk och formbar. Det innebär att ledningsgrupper, och andra, på ett enkelt sätt kan träna upp förmågan till ett effektivare beslutsfattande.

Den träningen kan ni som ledningsgrupp göra med hjälp av oss på HumaNova Ledarskap.

Aha!

Carina Collinder
Konceptansvarig Ledningsgruppsutveckling

Källor:

John Kounios och Mark Beeman, Aha-The-cognitive-neuroscience-of-insight, SAGE Journals, 2016

M.Jung-Beeman et al., How insight happens, NeuroLeadership Journal (2008)

Davis et al., Why Insight Matters, NeuroLeadership Journal (2015)

Läs mer här