Kan mindfulness göra dig mer effektiv på jobbet?

Kan mindfulness göra dig mer effektiv på jobbet?

Absolut, skulle vi på HumaNova säga. Inte minst om du är chef och ledare.

I en stressig vardag och i en omvärld som tycks snurra allt snabbare, kan mindfulnessträning hjälpa dig att bli mer fokuserad och medvetet närvarande i nuet.

Vi har under en tid följt det som händer i USA när det gäller mindfulness på jobbet. Flera stora organisationer har sett effekt på trivsel, prestation och välmående när man satsat på att medarbetare och chefer får möjlighet att lära sig hur man genom meditation tränar mindfulness. Dessa organisaitoner har också ordnat möjlighet för de anställda att praktisera under arbetstid.

Steven M. Cohen som är författare till boken “Leading from Within: A Guide To Maximizing Your Effectiveness Through Meditation” skriver så här:
”Kärnledaregenskaper som självmedvetenhet, självledarkap, motivation, empati, social förmåga, fokus, kreativitet, lyssnande, utveckling, inflytande och prioritering kan utvecklas genom meditation och därmed förbättra ditt ledarskap. De grundläggande ledarförmågorna kan delas in i fyra grundpelare: medvetenhet, anknytning, perspektiv och potential. Varje pelare kan byggas och förstärkas genom regelbunden meditationsträning.”

Att bygga medvetenhet

På den mest grundläggande nivån tar meditationsutövningar, som inkluderar fokus på andetaget, ditt sinne ur sitt vanliga tankemönster. Det ger dig möjlighet att observera vad som händer, både internt och externt. Du lär dig att under meditation observera tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser i nuet utan att döma. Vad du märker, är att i stället för samma gamla ”tjatter” i huvudet, börjar du observera olika, mer betydelsefulla, tankar och känslor.

När du lever ditt liv i ett tillstånd av ökad medvetenhet kan du se situationer tydligare när de uppstår och inte bara under din meditationsträning. Du kanske uppmärksammar förändringar eller trender på marknaden som väsentligt påverkar ditt företag. Du kanske noterar kundnöjdhet innan kunderna slutar beställa, en högt värderad anställd innan han eller hon avgår utan förvarning. Eller du kanske förnimmer hur rädsla eller självtvivel påverkar ditt beteende.

Att knyta an till andra

Effektiva ledare har förståelse för vikten av att lyssna minst lika mycket som de pratar och kan kommunicera med andra mer effektivt. Alltför ofta kommer gamla beteendemönster och erfarenheter i vägen för att kommunicera tydligt och öppet. Känslomässig medveten-het kan hjälpa dig att förstå hur tidigare erfarenheter fördunklar din objektiva förmåga, vilket påverkar hur du svarar an på nya situationer. Under meditationen tränar du på att pausa och sedan svara an eftertänksamt, istället för att bara reagera och agera på situationer med autopilot.

Effektiva relationer med andra är en framgångsfaktor kopplat till hur nöjda kunder och anställda är, hur försäljningen går och hur varumärken byggs.

När sinnet är klart är det lättare att vara närvarande för andra och lyssna med uppmärksamhet. Vi kan lättare se vad som motiverar människor och vi märker att människor har olika kommunikationsstilar. Att vara medveten om dessa skillnader kan hjälpa dig att mer motivera andra och vara en mer effektiv teammedlem och ledare.

Meditation kan också hjälpa dig att avgöra vem du ska vara i en relation. Det finns alltid vissa personer du ”klickar” med. Att vara mer medveten om dessa relationer kan vara av stort värde både personligen och professionellt.

Perspektivtagande

Stress har blivit ett hinder för många av oss. Stress kan påverka våra handlingar, reaktioner, hälsa och välbefinnande. Meditationsträning ger dig en paus från situationer som utlöser din stress. Med träning lär du dig att gå tillbaka och bevittna, med ett bredare perspektiv, så att du upplever att du kan hantera stressiga situationer bättre.

Meditation ger ett ögonblick av lugn i kaoset så att det som är viktigast just nu kan komma till ytan. Genom att pausa blir du mer medveten om tankar och handlingar inom ramen för ett större syfte.

En microövning när du som bäst behöver det hjälper långt. Det kan vara så enkelt som att ta tre djupa andetag när du märker att du är ur balans och behöver se saker och ting klarare för att förstå vad som är viktigast just nu.

Effektiviteten i en organisation baseras till stor del på hur vi bearbetar och använder information och hur vi väljer att prioritera vår värdefulla tid. Daglig meditation, tillsammans med mikroövningar under hela dagen, tillåter den viktigaste informationen att finnas i ditt medvetande. Det hjälper dig att ha perspektiv, förbättra dina beslut och öka ditt positiva inflytande både privat och på jobbet.

Att uppnå potential

Meditation hjälper dig att komma i kontakt med ditt autentiska jag och din potential. Med övning kan ditt autentiska jag se möjligheter som annars lätt förloras i ”bruset” som finns inom oss.

Daglig meditationsträning förstärker egenskaper som verkar känneteckna framgångsrika ledare: passion, ansträngning, uthållighet och resiliens/återhämtning.  Det ger dig ett hållbart sätt att hantera förändringar och de vardagliga utmaningarna i en föränderlig värld.

Att lära sig att leda inifrån genom att vara mer medveten, se möjligheterna att bygga relationer, se saker från ett större sammanhang och flera perspektiv och föreställa dig nya möjligheter.  Allt detta kan utveckla dina ledaregenskaper genom meditation.

Du kan inte kontrollera alla situationer du kommer att möta i ditt ledarskap. Du kan dock förfina och göra medvetna val inför hur du svarar an på situationer och öppna dig för personlig och professionell tillväxt.

Ett sätt att börja är att gå vår fyradagars grundkurs i Mindfulness eller en skräddarsydd utbildning i Självledarskap (intensiv 1-3 dagar eller 8-veckorsprogram).

Vi vill också varmt rekommendera boken ”The Mind of the Leader” – en ledarskapsbok som ligger i tiden.

Carina Collinder
Konsultchef och konceptansvarig Ledningsgruppsutveckling

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn