13 tips för att skapa tillit

Vad skulle hända om alla i din organisation kände tillit?

Kanske är det selektiv perception, det vill säga att ”jag ser det jag vill se och hör det jag vill höra”, som gör att jag ser och hör ordet tillit användas så ofta. Vi har i Sverige till och med tillsatt en Tillitsdelegation, i syfte att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit.

Vi behöver alla känna tillit i alla våra viktiga sammanhang, som familj, vänskapskrets, på jobbet etc. och i en allt mer oförutsägbar värld så behöver vi känna tillit till att saker och ting ordnar sig till det bästa.

Flera studier visar på att det som händer när människor känner tillit, det är att vi får mer högpresterande, välmående, motiverade och engagerade ledare och medarbetare, vi får lyckligare och livfullare privata relationer och vi skulle förmodligen på köpet få en fredligare värld.

Tillit ligger oss mycket varmt om hjärtat och vi låter oss inspireras i våra uppdrag med ledningsgrupper av boken ”The Speed of Trust” av Stephen M.R.Covey (son till mannen med samma namn som skrev ” The 7 habits of Highly Effective People”).
Jag kan varmt rekommendera boken till var och en som vill jobba med att skapa tillit i sin organisation, i sina kundrelationer, i sin familj, eller i andra viktiga relationer.

Här nedan kommer 13 tips från boken ”The Speed of Trust”. Reflektera över ditt eget beteende på en skala 1-10 och fundera över vad du behöver utveckla för att förflytta dig ett steg mot mer tillitsskapande beteende. Ledarskapsstudier visar på att även små förändringar i ledarbeteende ger stor effekt.

Du kan välja att utveckla dina tillitsskapande beteenden och du kommer snabbt att se en positiv effekt. Eller så kan du välja att göra som du brukar, men då händer inget nytt.

13 tips för att skapa tillit

1.    Säg som det är
Var ärlig. Tala sanning och var ett föredöme. Låt andra veta var du står. Använd ett enkelt språk och kalla saker vid deras rätta namn. Var autentisk och försök inte manipulera, förvränga fakta eller slira på sanningen.

2.    Visa respekt
Bry dig uppriktigt om andra och visa dem att du gör det. Respektera varje persons och varje rolls värde. Behandla alla med respekt, särskilt dem som inte kan göra något för dig. Visa vänlighet också i det lilla. Hyckla inte omtänksamhet.

3.    Var transparent
Ge fakta på ett sätt som gör att folk kan verifiera det du säger. Var öppen och autentisk. Främja transparens och avslöja hellre för mycket än för lite, om det inte gäller konfidentiell information. Göm inte undan fakta och ha ingen dold agenda.

4.    Rätta till dina misstag
Erkänn och gör ditt allra bästa för att rätta till misstag. Be snabbt om ursäkt. Ge upprättelse då det är möjligt. Visa ödmjukhet och försök inte dölja något. Låt inte prestige och stolthet hindra dig från att göra det rätta.

5.    Visa lojalitet
Sprid erkänsla generöst. Uppmärksamma andras insatser när det går bra, men skyll inte på dem när det går dåligt. Ta aldrig en annans idé och presentera den som din egen. Tala om andra som om de var närvarande. Företräd dem som inte är närvarande och kan tala för sig själva. Tala inte illa om andra bakom ryggen på dem och avslöja inte deras privata angelägenheter.

6.    Leverera
Låt dina resultat vara dina meriter. ”Framtidens ledare bryr sig mindre om att säga vad de ska leverera och mer om att leverera vad de har sagt.” Gör rätt saker och få saker att hända. Fullfölj det du har åtagit dig. Håll tiden och håll budgeten. Lova aldrig för mycket och leverera aldrig mindre än du lovat. Kom inte med ursäkter i stället för leverans.

7.    Jobba på att ständigt blir bättre
Se till att ständigt bli bättre genom att lära nytt. Sök återkoppling och beakta noga den du får. Tacka för återkopplingen och se den inte som något du kan sätta dig över. Tro inte att dagens kunskaper och färdigheter räcker för morgondagens utmaningar.

8.    Konfrontera verkligheten
Gå rakt på sak, också om det gäller frågor som andra är ovilliga att diskutera. Gör det ”opratbara” pratbart. Ta tjuren vid hornen, dela dåliga nyheter lika väl som goda och nämn saker vid dess rätta namn. Stoppa inte huvudet i sanden och smit undan konfrontationer.

9.    Klargör dina förväntningar
Var tydlig och konkret med vad du förväntar dig av andra; utgå inte från att de vet vad du vill. Diskutera förväntningarna och omförhandla dem om det behövs och är möjligt. Svik aldrig andras förväntningar.

10. Håll dig själv och andra ansvariga
Ta och ge ansvar för resultat. Kommunicera tydligt hur det går för andra – och för dig själv. Försök aldrig undvika eller smita ifrån ansvar. Skyll inte på andra eller peka finger när saker och ting går fel.

11. Lyssna aktivt!
Lyssna på riktigt innan du talar. Lyssna med öronen, ögonen och hjärtat. Beakta hur något sägs och kroppsspråket, inte bara vad som sägs. Vad är viktigast för den andre? Utgå inte från att du vet det. Utgå inte heller från att du har svar på allt.

12. Fullfölj dina åtaganden
Säg vad du ska göra och gör sedan vad du har sagt att du ska göra. Gör realistiska, konkreta åtaganden och gör det till en hederssak att hålla dem. Svik aldrig ett förtroende. Försök inte linda in dina ursäkter för ett åtagande som du inte har mäktat med.

13. Visa att du litar på andra
Ge gott om förtroende till dem som har förtjänat det. Ge förtroenden med villkor till dem som är på väg att förtjäna ditt förtroende. Lär dig hur du bäst litar på andra med hänsyn till situationen, risken och deras trovärdighet. Ha som grundregel att lita på andra, även om det innebär en risk.

Fritt översatt efter Stephen M.R. Covey: ”Speed of Trust” (2008)

Läs gärna mer om detta på hbr.org

Carina Collinder

Konceptansvarig Ledningsgruppsutveckling

Läs fler bloggar här

Läs mer om Ledningsgruppsutveckling här