Signaleffekten

Signaleffekten

När man som chef konflikthanterar finns det mängder av faktorer att ta hänsyn till. Vilka är inblandade? Vilket är det egentliga problemet? När ska samtalet äga rum? Samtalsteknik. Samtalsstruktur. Att våga vara tydlig. Viljan att lösa konflikten mellan de inblandade. Min relation till de inblandade. Osv osv.

En faktor som kan vara lätt att missa är signaleffekten. Signaleffekten handlar om vad jag signalerar med mitt agerande. Vilka signaler sänder jag ut avseende mitt ledarskap när jag agerar som jag gör? Vad innebär valt agerande för medarbetarnas bilder av mig och mitt ledarskap? Hur bidrar mitt agerande till framtida mandat och förtroendet för mitt ledarskap?

Om jag som chef väljer att hantera en konflikt, vilken signaleffekt får det? Om jag väljer att inte ta i konflikten, vilken signaleffekt får det? Kanske kan en konflikt vid första anblicken inte vara ”värd” att ta, kanske är känslan att insatsen (tid, energi etc) är för hög i relation till det förväntade resultatet. Men glöm då inte bort att ta med signaleffekten i kostnadskalkylen!

Kanske gör signaleffekten det värt insatsen?

Så nästa gång du analyserar en konflikt och behovet av konflikthantering, ta med signaleffekten i beräkningarna!

Följ oss på LinkedInLäs fler bloggar här