Hur ser din ledarfilosofi ut?

Hur ser din ledarfilosofi ut?

I många organisationer har man idag en uttalad ledarfilosofi där man vet vilket ledarskap man vill ha och vad man förväntar sig av sina ledare. Oavsett om du är högre chef eller på första linjens nivå är det viktigt att din egen ledarfilosofi går i linje med den som organisationen har antagit.

Genom att tänka igenom din egen ledarfilosofi ordentligt kommer du att upplevas tydlig i ditt ledarskap. Dessutom är det en bra riktlinje att hålla dig till, de gånger det är motigt och lätt att ta till ett annat ledarskap än det ledarskap du strävar efter.

En ledarfilosofi är inte statisk utan något som du hela tiden ska sträva efter. Den kan med fördel formuleras som ett mål eller en vision, med några enkla meningar, som även ska vara lätt för andra att förstå. Kanske passar det dig bättre att ha den som en bild som symboliserar vad du vill uppnå med ditt ledarskap. Det är bra om din ledarfilosofi har utrymme för nya kunskaper och erfarenheter och naturligtvis olika situationer i ledarskapet.

Varför du vill vara ledare och varför du tycker som du gör om ledarskap, är nyttigt att ha reflekterat över och formulerat för dig själv. Du behöver trivas med ditt arbetssätt och din ledarroll och då är din genomtänkta ledarfilosofi en bra grund att stå på.

Formulera en ledarfilosofi, eller pröva din nuvarande filosofi, genom att reflektera över t ex följande frågor:

 • Hur ser din människosyn/livsåskådning ut?
 • Hur vill du se på dina medarbetare – befintliga och kommande?
 • Hur påverkar din livsåskådning ditt ledarskap?
 • Hur ser den värdegrund ut som du står för?
 • Hur ser din syn ut gällande bra ledarskap?
 • Hur är en bra ledare i praktiken?
 • Vilka beteenden använder en bra ledare som du ser det?
 • Vilka är dina starka sidor som ledare?
 • Vilka sidor bör du utveckla som ledare?

Utifrån förslagen på frågeställningar – formulera nu din ledarfilosofi i text eller som en bild/symbol. Ett annat sätt att närma sig filosofin är att skriva din egen ledarstory.

 • Var kommer du ifrån i ditt ledarskap?
 • Varför vill du vara ledare?
 • Vad vill du uppnå med ditt ledarskap?
 • Vilken effekt vill du få bland dina underställda chefer/medarbetare?
 • Hur uppnår du det? Vad behöver du utveckla som ledare för att uppnå det?

Ta hjälp av kollegor, din närmaste chef eller vänner för att få feedback på din formulering.

 • Är din story tydlig och lätt att förstå eller behöver den förtydligas på något sätt?
 • Speglar den hur du är som person? Det är viktigt att du är autentisk i ditt ledarskap.
 • Upplever du att din formulering tillför meningsfullhet och värde till ditt ledarskap?

Stort lycka till med din filosofi!

Irene Häll
Konceptansvarig Strategiskt Ledarskap

Läs fler bloggar här