Coachande samtal med chefen som ville göra allting ”rätt”

Medarbetarskap
Medarbetarskap

Medarbetarskap

Det var dags för det uppföljande samtalet och chefen, som har 15 chefer (medarbetare) att leda, är upprörd när hen kommer.

C: Nu har jag gjort allting rätt. Jag har sammanfattat ett femton sidor långt dokument till två sidor och endast tagit med det som är väsentligt för mina medarbetare att känna till. De var jättenöjda och tacksamma och sa att det var tydligt och konkret.

Jag: Och hur blev det för dig?

C: Inte alls bra – så här vill jag absolut inte ha det. Men det är som att det enda de vill att jag ska göra är att göra deras jobb. Först då är de nöjda och glada. Ska det vara så här, så vill jag inte vara chef.

Jag: Ok, så vilken chef vill du vara då?

C: Jag vill att de gör jobbet själva och tar eget ansvar.

Jag: Ok, vad tror du att de skulle behöva från dig för att ta mer ansvar, fördela jobb sinsemellan och ta mer initiativ?

C: Hm… jo de har ju antytt några gånger att de känner sig osäkra samtidigt som de verkar skämmas lite för att de inte vet och kan allt. De vill väl uppfattas som ansvars-tagande… jag kanske ska peppa och stötta dem mer? Men jag har inte hunnit, jag har ju så mycket att göra.

Jag: Mmm… hur tänker du att du kan göra för att stötta dem mer när du inte har den tiden?

Samtalet fortsatte och ledde fram till att chefen insåg att det handlar om att skapa en förtroendefull relation med medarbetarna och det enda sättet att göra det på är att investera i tid och finnas till hands utan att hen går in för att lösa saker själv. Chefen berättade då att hen är ju van att lösa och få saker gjorda – och att hen inte kände sig tillräckligt ”duktig” om hen bara stöttade.

Så jag frågade chefen vad som ”händer” när hen inte känner sig tillräckligt duktig som chef?

Det resulterade i att vi, istället för att jobba vidare med hur hen kunde hantera sina ”oansvariga” medarbetare, fokuserade på hens beteendemönster och strategier. Att kunna identifiera och se behovet hos medarbetarna och samtidigt låta den egna ”presterande” sidan få vila, och bli trygg i det, blev avgörande för hens egen utveckling.

Forskningen stöder detta. Medarbetarskap handlar inte om att chefen ska göra jobbet och komma med lösningar. Medarbetarskap handlar om det som professor Stefan Tengblad beskriver i sin rapport ”Medarbetarskap på 60 minuter”:

Arbetsgivare inser alltmer att deras framgång är beroende av medarbetare med lärförmåga, förmåga att samarbeta, att ta ansvar, kunna hantera stressiga situationer, förmåga att se till kunders och brukares behov, att hantera information och förmåga att ta ansvar. Sådana förmågor utvecklas inte av sig självt utan är frukten av att medarbetare ges utrymme att träna upp sådana förmågor under vägledning och stöd från sina chefer och/eller mer erfarna arbetskollegor.”

Anette Högberg

Konceptansvarig Medarbetarskap

Läs fler bloggar här