Ditt bästa jag

När är du ditt bästa jag på jobbet?

Vad är du extra stolt över på jobbet? Det är ett par av de första frågorna som medarbetarna får när vi introducerar Medarbetarskap i organisationen, där samtal används som ett ”verktyg”.

Professor Stefan Tengblads forskning visar på ett samband mellan graden av medarbetarnas engagemang och vad som gör en verksamhet livskraftig.

”Nöjdhet” är inte ett mått på att nå hög effektivitet, så det är inte ett eftersträvansvärt tillstånd om du har andra planer för din grupp.

Medarbetarskap syftar till att alla bär ett ansvar för verksamhetens utveckling och framgång och samtidigt att alla mår bra och känner arbetsglädje och engagemang att gå till arbetet.

Hur man blir den medarbetare som stöttar och hjälper sina kollegor att bli sitt bästa jag? Hur blir man den medarbetare som har kunskap om att vi tillsammans bidrar till den grupp som präglas av samarbete, tillit, engagemang och där man verkligen lyssnar på varandra. Det är inte bara chefens ansvar.

I dessa tider då det är dags att avsluta året och då längtan efter lite julledighet står högt på önskelistan så kan det vara extra stressigt att hinna slutföra och bli klar med allt som ska färdigställas.

Just då är det extra viktigt att påminna varandra om att sakta ner stegen i korridoren, andas, ta en kort paus, äta något, lyssna.

För även om vi är resultatfokuserade, målinriktade och har en stark vilja att nå framgång så stöds ett lugnare tempo av forskningen då ingen mår bra av ett för högt engagemang som i längden kan leda till ”autopilotbeteende”.

Är du nyfiken på att veta mer konkret hur du kan implementera Medarbetarskap i din verksamhet? Med verktyg som samtalsstruktur, profilverktyg, teamprofil så får du hjälp att börja integrera ett nytt ”mindset”.

Anette Högberg
Konceptansvarig Medarbetarskap

Läs fler bloggar här