Hur vi arbetar

Våra utbildningsinsatser utgår alltid ifrån din organisations behov av utveckling. Första steget är en behovs- och kunskapsanalys där vi undersöker var organisationen befinner sig i nuläget. Var finns styrkorna och var är svagheterna? Med analysen som underlag arbetar vi fram en företagsanpassad strategi i nära samarbete med dig.

En skräddarsydd utbildningsstrategi innehåller verktyg och metoder som utvecklar alla medarbetare på personlig nivå. När individen stärks utvecklas och får bättre självkännedom ökar engagemang och delaktighet på alla nivåer i organisationen.

Erfarenhet bygger kunskap

HumaNova är en utbildningsorganisation med 20 års erfarenhet av att utveckla organisationer och individer. Vi har utbildat tusentals personer, individuellt och i grupp. Några exempel på utbildningar är motiverande och coachande samtal, kundbemötande, konflikthantering och så kallade ”svåra samtal”.

Ny kunskap leder till drivkraft

Med en skräddarsydd utbildningsinsats kan din organisation bli en plats för motivation och inspiration. En arbetskultur där medarbetarna agerar med egen drivkraft och vilja att ta ansvar för interna och externa relationer.

Förändringsarbete är en ständigt pågående process som behöver underhållas med kontinuerlig fortbildning. Nya medarbetare ska utbildas och inkluderas i företagskulturen. För att arbetet ska fungera internt hos er utbildar vi stödpersoner med verktyg, material och interaktiva mätsystem.

Står din organisation inför stora förändringar?

Kontakta oss! Oavsett var ni står kan våra organisationskonsulter hjälpa till och planera samt genomföra en skräddarsydd utbildningsinsats på ditt företag.