Gratisseminarium

Omvandla smärta och förlust till resurs

Vad är det som gör att vissa klarar i princip hur mycket elände som helst medan andra tycks bli golvade av minsta motgång?

Resiliens är ett relativt nytt forskningsområde som handlar om människans förmåga att återhämta sig, motstå olika störningar och möjlighet att leva ett gott och meningsfullt liv trots påfrestningar. Resilienta individer har lärt sig att omvandla sina svårigheter och smärta till utveckling och tillväxt. Denna forskning visar också att mycket svåra händelser kan medföra utveckling av resurser som inte skulle ha uppstått utan dessa påfrestningar.

Föreläsningen handlar om hur det smärtsamma, hemska och traumatiska som människor varit med om kan ses som en språngbräda till en ny styrka och kraft. Detta perspektiv går delvis på kollisionskurs med ”eländes-psykologin”, som framhåller hur vi obönhörligt stukas av livet och får leva med konsekvenserna av vår utsatthet och känslomässiga trauman.

Det ges flera levande exempel på hur resilienta individer återhämtar sig från svårigheter och omvandlar smärtsamma erfarenheter till utveckling och fördjupad livskvalitet. Vi gör flera övningar under kvällen för att exemplifiera hur vi kan stärka vår buffert mot svåra och stressande händelser på ett enkelt och vardagligt sätt.

Ett uttalat syfte med föreläsningen är att bygga hopp och ge prov på hur vi kan mobilisera sådana resurser som rustar oss för att hantera livets ofrånkomliga utmaningar.

Kvällen hålls av Katarina Laundy, leg psykolog och doktorand i medicin vid Sahlgrenska Akademin samt Mindfulnesslärare utbildad vid University of Massachusetts Medical School. Hon är lärare och handledare på HumaNovas Mindfulnessutbildningar.

Katarina forskar bl a på en metod för barn och föräldrar för att stärka resiliensen och minska psykisk ohälsa. Förutom detta arbetar hon som konsult och håller föreläsningar, utbildningar och handleder. I sitt arbete hoppas hon på att genom insikt i, och kunskap om hur man kan hämta mening ur sina djupaste dalar, kunna bidra till läkning och inspiration för individer, familjer samt organisationer.

Katarina har kliniska erfarenheter av att gängse terapimetoder ofta är otillräckliga och ibland t o m kontraproduktiva för människor som haft det riktigt svårt. Detta har väckt hennes intresse för resiliensforskning.

MindfulnessinstruktörMindfulness grundkurs

Kursdatum

Göteborg

3 okt 2019 18:00 - 19:30

Kursledare: Katarina Laundy

Stockholm

29 aug 2019 18:00 - 19:30

Kursledare: Katarina Laundy

Plats

Stockholm och Göteborg

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här