Mindfulnessinstruktör

Utbildning till Mindfulnessinstruktör

Instruktörsutbildning för dig som vill leda Mindfulnessgrupper.

Utbildningen löper över ca 4 månader och består av 6 (2+2+2) lärarledda dagar i grupp under tiden samt daglig egen träning.

Utbildningen vänder sig i första hand till professionella eller blivande terapeuter med etablerad egen Mindfulnesspraktik som vill leda grupper. Även de som arbetar med personlig utveckling kan anpassa kursens material till sin respektive målgrupp.

Innehåll:

 • Övningar i att leda andra i Mindfulness med feedback
 • Fördjupad egen träning genom bl a en dags retreat i tystnad
 • Upplevelsebaserat lärande genom att deltagarna leder varandra i kortare och längre meditationspass inom ramen för ett 8-veckors program
 • Vi stiftar bekantskap med aktuella begrepp, etik och filosofi kopplat till Mindfulness
 • Genomgång av aktuell forskning kring effekter med Mindfulness
 • Presentation av teoretiska modeller över psykisk/ohälsa
 • Integration av Mindfulnessverktyg genom instruktioner, utforskande och medveten dialog mellan läraren och gruppen
 • Feedback på ditt ledarskap från lärare och grupp
 • Diskussion och analys av didaktik, teori och evidens kring Mindfulness
 • Att bli bekant med internationella lärarkriterier för mindfulnessbaserad behandling och undervisning (Mindfulness-Based Interventions-Teacher Assessment Criteria, MBI-TAC)
 • Fördjupning av den egna förmågan till närvaro i allt du upplever

Anmäl dig här

Plats

Stockholm och Göteborg

Kursdatum

Stockholm kl. 09:00-16:00
Datum för VT2021 kommer inom kort.

Göteborg kl. 09:00-16:00
Datum för VT2021 kommer inom kort.

Omfattning

Programmet löper över ca 4 månader och består av daglig egen träning med 6 (2+2+2) lärarledda dagar i grupp under tiden.

Pris

Privat
16 900 SEK inkl. moms

Företag
16 900 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Katarina Laundy

Leg. Psykolog

Doktorand i medicinsk vetenskap vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg
Mindfulnesslärare utbildad vid University of Massachusetts Medical School av bl a Jon Kabat Zinn
Katarina forskar bl a på en metod för att stärka psykisk och somatisk resiliens och minska psykisk ohälsa hos barn, unga och föräldrar. Hon arbetar även som konsult och håller föreläsningar, utbildningar och handleder professionella i Mindfulnessbaserad behandling och förhållningssätt. I sitt arbete strävar hon efter att hjälpa individer och organisationer att hitta mening genom medvetenhet och autenticitet i såväl med- som motgångar.

 • Genomgått ett 8-veckors program i Mindfulnessbaserad praktik motsvarande HumaNovas grundkurs i Mindfulness (t ex MBKT/MBSR/Här&NU-programmet)
 • Har en etablerad egen Mindfulnesspraktik
 • Är utbildad i eller är under utbildning i någon form av terapeutiskt förhållningssätt
 • Du får verktyg för att fördjupa din egen medvetenhet och framförallt öka förmågan att behålla känslomässig stabilitet under pressade situationer.
 • Kunskap om psykisk ohälsa (ffa stress, depression och ångest) och dess mekanismer
 • Kunna förklara vad som händer i hjärnan och kroppen när vi praktiserar Mindfulness
 • Du kan leda andra i Mindfulness, både individuellt och i grupp
 • Du har grundläggande kunskap om hur du utforskar dina egna och deltagarnas upplevelser av övningarna
 • Orientering i hur du kan lägga en grund för att kunna arbeta professionellt eller på din egen arbetsplats med Mindfulness
 • En fördjupad medvetenhet och medkänsla med dig själv och andra
 • Vidga din förmåga till att uttrycka dig medvetet och med inlevelse kring egna och andras styrkor och möjligheter till utveckling
 1. ”Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression”, Teasdale JD, Williams M, Segal Z, Natur och Kultur
 2. Forskningsartiklar