Villkor anmälan, ångerrätt och avbokning

Särskilda villkor vid anmälan till längre utbildningar (1-4 terminer)

Ansökningsprocessen
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Platserna tillsätts i kronologisk ordning. När du har fyllt i ditt anmälningsformulär får du ett bekräftelsemail. Är du ny elev hos oss blir du kallad på en antagningsintervju. Tidigare elever ska vara godkända för vidare studier. När du får ditt antagningsbesked är anmälan bindande enligt nedan:

Villkor för ångerrätt och avbokning för företag vid anmälan på distans
(sk Distansköp via Internet)

Företaget har rätt att frånträda avtalet inom fem (5) dagar från det att Antagningsbesked erhållits, utan att ange något skäl och få tillbaka eventuellt erlagd betalning från HumaNova. Om du påbörjar utbildningen under ångerfristen ger du ett särskilt samtycke till att den påbörjas under ångerfristen. Det innebär att HumaNova har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av utbildningen.

Ångerfristen löper ut fem (5) dagar efter den dag avtalet ingicks och därefter är anmälan direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de villkor och avgifter som anges nedan:

 • Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25% av första terminsavgiften.
 • Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela kostnaden för utbildningen, dvs kostnad för alla terminer.

Avbokning ska göras skriftligen per brev eller inskannat brev via e-post. Som avbokningsdag räknas det datum brevet anlände till HumaNova. Om du redan betalat hela avgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

Villkor för ångerrätt och avbokning för privatperson vid anmälan på distans
(sk Distansköp via Internet)

Du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från det att du erhållit Antagningsbesked, utan att ange något skäl och få tillbaka eventuellt erlagd betalning från HumaNova. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då avtalet ingicks. Om du påbörjar utbildningen under ångerfristen ger du ett särskilt samtycke till att den påbörjas under ångerfristen. Det innebär att HumaNova har rätt att behålla en proportionell andel av avgiften som motsvarar utförda delar av utbildningen.

Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag avtalet ingicks och därefter är anmälan direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de villkor och avgifter som anges nedan:

 • Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25% av första terminsavgiften.
 • Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela kostnaden för utbildningen, dvs kostnad för alla terminer.

Vill du utöva ångerrätten?

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om att du avser frånträda avtalet till HumaNova via e-post eller post till: HumaNova, Skeppsbron 32, 111 30 Stockholm. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Du kan även använda den standardblankett som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida. Som avbokningsdag räknas det datum meddelandet om ditt beslut att frånträda avtalet ankom per post eller e-post till HumaNova.

Verkan av utövad ångerrätt

HumaNova skickar faktura i anslutning till att utbildningen startar, varför du i många fall inte kommer att ha erlagt någon betalning under ångerfristen. Om du har erlagt någon betalning och du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, förutom om du påbörjat utbildningen inom ångerfristen då vi har rätt att dra av proportionellt belopp enligt ovan. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då du underrättat HumaNova om ditt beslut att frånträda avtalet. HumaNova kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med HumaNova om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vid sjukdom

Vid kortvarig sjukdom kontaktar du din lärare för information om på vilket sätt du har möjlighet ”ta igen” missat utbildningstillfälle vid ett senare tillfälle.

Vid långvarig sjukdom har du möjlighet att ta studieuppehåll. Kontakta HumaNova via e-post till info@humanova.com med meddelande om din situation.

Om du på grund av långvarig fysisk eller psykisk sjukdom inte har möjlighet att fullfölja din utbildning och behöver avboka din plats ska du tillsända HumaNova ett läkarintyg från behandlande läkare. Om intyget styrker att sjukdomen bedöms vara långvarig och av sådan grad att du av särskilda skäl inte kan genomgå utbildningen nu eller framöver gäller nedanstående villkor:

 • Vid avbokning innan utbildningen har påbörjats, blir du inte betalningsskyldig för utbildningen.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning och avbokning sker under den aktuella utbildningens första termin, debiteras 50% av den första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning och avbokning sker under en annan termin än den aktuella utbildningens första termin, debiteras hela avgiften för den/de genomförda terminen/terminerna samt 50% av terminsavgiften för den termin som pågår vid avbokningstillfället.

Innestående belopp (tillgodohavande)

Om du vid avbokning enligt ovanstående villkor blir betalningsskyldig för hela eller delar av en terminsavgift och du inte har påbörjat den aktuella terminen som betalningen avser, kommer du efter erlagd betalning ha detta belopp innestående (tillgodo) hos HumaNova. Det innestående beloppet kan användas vid bokning av annan utbildning eller kurs som HumaNova erbjuder.

Om du behöver göra studieuppehåll

Om du av någon anledning behöver göra ett studieuppehåll ska du informera din lärare och även lämna in en skriftlig ansökan till HumaNova, på plats eller via info@humanova.com. Studieuppehåll beviljas efter dialog med lärare och rektor samt att aktuell terminsavgift är betald. Vi vill få din ansökan i god tid före terminsstart, gärna tre (3) veckor innan.

Övrig information

Vid anmälan till Bli den du är, Led dig själv, Samtalsterapeut ACT, Organisationskonsult eller Handledare, tillkommer en anmälningsavgift på 500 SEK. Denna kostnad läggs på din första faktura.

HumaNova förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett antagningsbesked vid eventuell vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan kursstart:

 • Godkänd på tidigare utbildning (Bli den du är, Led dig själv, Samtalscoach)
 • Rekommenderad av tidigare lärare att studera vidare
 • Personlig mognad och stabilitet i din egen process
 • Fakturor från HumaNova ska vara betalade

Eftersom din överenskommelsen med HumaNova gäller hela utbildningen följer du din betalningsplan och kommer att debiteras terminsavgift/er för nästkommande termin/er under studieuppehållet. Beloppet har du sedan tillgodo tills du återupptar studierna. Belopp tillgodo kan endast användas mot avgifter för utbildningar eller kurser.

Särskilda villkor vid anmälan till kortare kurser

Vid anmälan till en kortare kurs gäller fri avbokning senast 14 dagar innan kursstart. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften. Vid avbokad kurs har du pengarna tillgodo. Belopp tillgodo kan endast användas mot avgifter för utbildningar eller kurser hos HumaNova.

Vid anmälan till Utvecklande ledarskap (UL) gäller fri avbokning senast 4 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften. Vid avbokad kurs har du pengarna tillgodo. Belopp tillgodo kan endast användas mot avgifter för utbildningar eller kurser hos HumaNova. För avtalskunder kan andra särskilda villkor gälla.

Faktura skickas i samband med kursstart till den mailadress du har angivit i din anmälan.

Vad händer om det är för få anmälda till en utbildning eller kurs?

HumaNova Utbildning AB förbehåller sig rätten att inte starta utbildningar/kurser som har färre anmälda än åtta (8) personer.

 • Är du anmäld och antagen till en längre utbildning blir du informerad senast två (2) veckor innan utbildningen skulle startat.
 • Är du anmäld till en kortare kurs blir du informerad två (2) veckor innan kursen skulle startat.

I samarbete med HumanFinans erbjuds HumaNovas elever olika alternativ till delbetalning.

https://www.humanfinans.se/humanova.html

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver mer information

Tel 08-442 99 00

Mail info@humanova.com

Reviderad 9 november 2023