Grundkurs i Mindfulness

Mindfulness grundkurs

Kursen baseras på Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) som är ett evidensbaserat behandlingsprogram som rekommenderas av Socialstyrelsen i syfte att förebygga depression och nedstämdhet.

Programmet består av 8 veckors egen träning i mindfulness med 1 lärarledd dag av utforskande, psykoedukation, teori och gruppmeditation varannan vecka sammanlagt 4 dagar. Vikten av de lärarledda dagarna är avgörande för såväl gruppens process samt stöd för att åskådliggöra deltagarnas egna hinder och motstånd.

Programmet är deltagarintensivt, stödjande och mycket strukturerat. Detta ger bästa tänkbara förutsättningar för att på allvar komma igång med sin egen meditationspraktik.

Att ha etablerat en egen praktik ger en bas för eventuellt vidare instruktörsutbildning om man senare vill kunna leda andra i mindfulness.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till professionella som:

 • Möter människor med svårigheter i sitt arbete
 • Ett eget behov av stresshantering
 • Ett behov av att förebygga depression eller med en generell nyfikenhet på en fördjupad egen Mindfulness-praktik

Innehåll

 • Genomgång av egen praktik utifrån ett strukturerat program med en mångfald av guidade meditations- och reflektionsövningar.
 • Övningar med syfte till ökat förkroppsligande genom mjuka och medvetna yoga-övningar.
 • Verktyg för att övervinna hinder och motstånd inför den egna praktiken.
 • Att bli medveten om hur mycket vi värderar och dömer oss själva och andra.
 • Hur byggs psykiskt ohälsa upp och varför återkommer den? Introduktion till en transdiagnostisk behandlingsmodell.
 • Varande och görande – utforskande av olika sätt att uppleva sin yttre och inre värld.
 • Vad innebär det att leva i nuet?

Mindfulnessinstruktör

Plats

Stockholm och Göteborg

Omfattning

Programmet löper över 8 veckor och består av daglig egen träning med 4 lärarledda dagar i grupp under tiden.

Pris

Privat
8900 SEK inkl. moms

Företag
8900 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

 • Öka sin förmåga till medvetenhet, acceptans och genomtänkta handlingar.
 • Lära sig att känna igen och hantera dysfunktionella mönster i form av bl a oro, ångest, stressreaktivitet och självkritik.
 • Att bli varse inre hinder för medvetenhet såsom t ex projektioner, katastrofierande, övergeneraliseringar och ältande.
 • Du har fått verktyg och motivation för att utveckla och etablera en egen meditationspraktik. Detta är ett nödvändigt moment för att kunna leda andra.
 • Att kunna kommunicera med sig själv och andra på ett autentiskt sätt.
 • Att stärka sin koncentration och uppmärksamhet i vardagen.

Teasdale JD, Williams M, Segal Z, Mindfulnessbaserad självhjälp; en övningsbok, Natur och Kultur – ca.300 kr