Vi kallar det SysKon

Vi kallar det SysKon

När du är riktigt närvarande med dig själv – kan du känna dina nära relationer då? De som känns som syskon? Även om du inte har några syskon så finns det kanske andra som känns som syskon, som en syster eller som en bror? Hur skulle dina relationer ändras om du också fick kontakt med ”syskon” från tidigare generationer? De som du inte har varit medveten om men som ändå har och har haft betydelse både för hur du levt och hur du lever ditt liv nu. De som är lika nära som de levande men ”bor” inuti dig.

Det finns ett sätt att utnyttja vår intuitiva förmåga och vår föreställningsförmåga för att kunna uppleva de här relationerna som om de vore här och nu. Psykologiska färdigheter som symboliseras av två av spetsarna i Assagiolis stjärna. Transpersonella krafter.

När vi använder dem i ett sammanhang med de rätta förutsättningarna så kan vi uppleva en slags närvaro bortom tid och rum. En kontakt med dig Själv. Självet som alltid har varit närvarande i hela ditt liv och känner den historia som du fick med dig när du föddes. Många generationer före dig.

Det är det här sammanhanget vi kallar SysKon – Systemiska Konstellationer.

Du är välkommen att utforska det tillsammans med oss, Annelie Djerf och Svante Björklund.

Ett faktum om konstellationer är att de måste upplevas för att göras meningsfulla.

Följ länken så får du mer konkret information om hur det kan bli möjligt.

Läs fler bloggar här