Systemiska Konstellationer

Seminarium Systemiska konstellationer

En fördjupning för dig som har erfarenhet av terapi, coaching, handledning av individer i familj eller organisation. Du är välkommen att utforska psykosyntesens ”Mer Än”, att leva och verka i Självets värld i kontakt med din intuition.

Systemiska konstellationer används både i familjesammanhang och i organisationsarbete. Eftersom organisationer består av individer som också har familj och familjer oftast har någon som arbetar i en organisation så överlappar områdena varandra på intressanta sätt.

Under detta seminarium utforskar vi tillsammans genom kreativt användande av systemiska konstellationer. Inte bara dess metoder och tekniker utan vi ”laddar” dem med vårt fördjupade förhållningssätt i kontakt med vår intuition. Bara i balans med våra sinnen, våra känslor och vårt intellekt kan vi använda hela oss Själva.

Seminariet leds av:
Annelie Djerf: Dipl. Samtalsterapeut, Dipl. Par & relationsterapeut, Familjekonstellatör samt lärare på HumaNova.

Svante Björklund: Dipl. Samtalsterapeut, Dipl. Samtalscoach, Dipl. organisationskonsult, Organisationsfilosof, Systemisk Navigatör och lärare på HumaNova. Utbildad i Organisationskonstellationer i Holland och Familjekonstellationer i Sverige.

Om du vill ha mer med detsamma, gå vidare till kursbeskrivningen. På kurssidan får du också tips om en TV-serie och några böcker att läsa.

Plats

Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här