Världsdagen i psykisk hälsa

Så här på världsdagen för psykisk hälsa

Behöver du botas eller utvecklas?

Det råder ofta förvirring kring skillnaden mellan personlig utveckling och att botas från psykologisk diagnos.

Kanske hör du till dem som har gått på kurser eller hos en samtalsterapeut och där tränat mindfulness, medvetandeutveckling, perspektivtagande, självledarskap, självkännedom, desidentifikation, emotionell intelligens, självmedkänsla osv. Ofta har du då fått lära dig att observera tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Detta för att få ökad insikt i att tankar och känslor kommer och går. Att du är mer än dina inre upplevelser och att det är hälsosamt att se på sig själv med ett kärleksfullt leende.

Du har helt enkelt lärt dig att vara psykologiskt rörlig eller flexibel och att välja att anpassa dina handlingar utifrån situation och miljö. Du har valt att aktivt utvecklas.

Eller kanske hör du till de som behövt botas. Du har fått din terapeutiska behandling betald med skattepengar för att bli friskförklarad. Kanske har du fått medicin eller så har du haft turen att få psykologisk behandling men inte fått välja psykoterapeut eller kurs själv. Ni har arbetat för att du så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt skall bli av med din diagnos. Du har då helt enkelt valt att botas eller kanske har symptom lindrats.

Givetvis är dessa två beskrivningarna av att botas eller utvecklas förenklade och kanske vinklade. Men poängen är att du kanske egentligen behöver både och. Kanske kan en variant av ett känt citat från Roberto Assagioli vara på sin plats:

Är det försent är det psykisk sjukvård, är det i tid är det personlig utveckling!

Precis som i den fysiska världen där fysisk träning är ett personligt val för ett långt och hälsosamt liv är personlig utveckling ett aktivt val för psykisk hälsa.

Det positiva i dagens utveckling inom psykisk hälsa är att man nu inom vården mer och mer gör det som alltid gjorts inom det vi skulle kunna kalla personlig utveckling. Fler och fler psykoterapiformer arbetar acceptansbaserat och upplevelsebaserat och därmed har botandet blivit mer och mer likt den personliga utvecklingen.

Så låt oss denna dag hoppas att den utvecklingen fortsätter – att botandet och konsten att leva och utvecklas som människa visar sig göras bäst på nästan samma sätt. För då visar sig det självklara – det är både lätt och svårt att vara människa och mycket av botandet och utvecklandet bygger egentligen på samma eviga principer.

Läs fler bloggar härVåra utbildningar