Vad irriterar du dig på?

Vad irriterar du dig på?

På vilket sätt är din partner eller någon som står dig nära irriterande?

Vi kan helt enkelt inte klaga på vår partner för det som vi i våra egna ögon kallar brister.  Är han eller hon kanske distanserad, klängig, slarvig, lättretad eller hjälplös. Anledningen till att du valt din partner är ju att du på någon nivå känner igen dig. Du har helt enkelt i början attraherats av egenskaperna, oftast då omedvetet. Du återskapar helt enkelt ett mönster från din barndom som egentligen inte ger dig vad du behöver.

Vi söker helt enkelt inte det som innerst inne är behagligt utan det som vi känner igen oss själva i.

Så kanske kan den tanken, om du väljer att tro på den, göra att du kan ge dig själv lite mer medkänsla och lite mer förlåtelse till din partner. Istället för att anklaga den irriterande partnern som du faktiskt valde just för att han eller hon var, just det omedvetet irriterande.

Så varför inte istället vara riktigt nyfiken på dig själv när du irriterar dig. Åhh spännande, jag är irriterad. Hur känner jag igen mig nu? För empatisk nyfikenhet bort från kategorisering och etiketter på andra är vägen till självutveckling.

Lycka till!

Läs fler bloggar här4 livsprinciper