Självmedkänsla vinner över självförtroende

Självmedkänsla för personlig utveckling

Här kommer ytterligare en bra artikel från NYTimes om hur viktigt det är att fokusera på självmedkänsla för sin personliga utveckling. Det visar sig enligt dessa forskare att självmedkänsla är viktigare att utveckla än självförtroende. Lite kort kan artikeln sammanfattas så här. Självförtroendeträning uppmuntrar dig att fokusera på att bara vara rätt eller bra. Till exempel genom “fake it to you make it”. Eller exempelvis genom att ta plats och prata högt i sociala sammanhang när du känner dig osäker, så att du skall verka säker. Självmedkänsla uppmuntrar dig å andra sidan att erkänna dina brister och begränsningar, så att du kan se på dig själv ur en mer objektiv och realistisk synvinkel. Båda har fördelar, men många experter tror att självmedkännande inkluderar fördelarna med självförtroende utan nackdelarna.

Det visar sig att det är lättare för de med självmedkänsla att förbättra de misstag, misslyckanden eller brister som de upplever, eftersom de ser dem mer objektivt och accepterar att ingen inte ens vi själva är perfekta. Forskning visar självmedkänsla är en effektiv motivator till förändring.

Det visar sig även att de med hög självmedkänsla tenterar att älta mindre, detta då det kan bryta den negativa inre cykeln av grubblande genom att acceptera att de ej är perfekta.

I allmänhet tyder dessa studier på att självmedkänsla dämpar människors reaktioner på negativa händelser på olika sätt och i vissa fall mer fördelaktigt än självkänsla, avslutade forskarna.

Så lycka nu till med att ge dig själv självmedkänsla.

Här kan du läsa hela artikeln.