Hur du gör det

Det handlar inte om vad eller hur du gör – utan hur du är

Alla vet att det inte räcker med att läsa en kokbok för att det skall smaka superbt. Alla vet att det inte hjälper att köpa en hammare och brädor för att snickra ljuvligt vackra möbler. Hur kommer det sig då att så många tror att de i möten kan utveckla andra, genom att själva bara läsa böcker? Eller genom att skaffa verktyg?

Kanske är det som vanligt så, att ju mindre vi kan om något, desto mer är vi säkra på att vi kan och vet. Men när vi börjar arbeta med vår egen och andras utveckling märker vi snart var svårigheterna ligger.

Om jag inte har vandrat stigen, hur skall jag då kunna bli vägvisare? Hur är det med min egen självacceptans? Hur skall jag kunna fullt ut acceptera någon annan om jag inte fullt ut accepterar mig själv? Hur håller jag mig ren från mina egna påverkande värderingar och attityder om jag inte mött mig själv? Hur är jag fullt ut ovillkorligt empatisk? Hur är jag närvarande i varje ögonblick? Hur märker jag om ett kontaktavbrott sker i mötet med andra? Hur håller jag min uppmärksamhet och medvetenhet om mig själv i fokus samtidigt som jag är närvarande med andra? Hur håller jag mig centrerad och förblir helt och fullt autentisk i mötet med andra, vad som än händer?

Kanske är det grundläggande frågor som dessa som är avgörande för om du framgångsrikt bidrar till andras utveckling. Kanske vill du ta den enkla vägen genom att köpa en bok och gå en veckokurs. Eller också vill du gå den sanna vägen genom att börja med att fullt ut uppleva dig själv.

Sluta läs och börja uppleva – lär känna dig själv bättre i din roll som ledare.

Välkommen till HumaNova!

Läs fler bloggar härFölj oss på sociala medier här