Enkla, små saker som stärker relationer

Enkla, små saker som stärker relationer

Det finns nog inget som sysselsätter oss människor så mycket som våra relationer och hur vi ska få dem att fungera. Hur vi ska ha det bra tillsammans helt enkelt. Alla har nog en eller ett par frustrationer som ligger där och skaver och ibland blossar upp. Eller så försöker man tiga ihjäl dem. Och många tänker att man behöver lösa de där problemen för att en relation ska kunna vara riktigt bra. Först problemlösning, sedan bra tillsammans.

Det är begripligt, men det funkar tyvärr inte så. Faktum är att det finns gott om forskning och allt fler vittnesmål som visar att den omvända ordningen fungerar mycket bättre: Först bra tillsammans, sedan problemlösning.

När vi skapar förutsättningar för fysisk, mental och känslomässig närhet gör vi det mycket enklare att sedan kunna lyfta prata om svåra frågor. Och då visar det sig att relationen börjar gå framåt och fördjupas, istället för att löpa risken att stå och stampa på stället.

Så vad kan man göra för att börja leva mer på det sätt som visat sig fungera bäst? Det korta svaret som forskning och erfarenhet pekar på kan sammanfattas i fyra punkter: Kärlekens A, B, C och D. Ett grundrecept för att få det bättre tillsammans:

 1. Dela ert inre liv.
  Prata om varandras farhågor, förhoppningar och mål i livet. Då skapar ni något som kallas för kärlekskartor. Och de gör det lättare att navigera när det är snårigt.
 2. Se det goda i din partner
  Uppmärksamma på egen hand de egenskaper som du älskar, tycker om, respekterar hos din partner – och berätta gärna om dem. Det är lätt hänt att vi låter vår partners jobbiga egenskaper och beteenden ta oproportionerligt stor del av våra tankar. Men våra relationer finns inte bara emellan oss, de lever ännu mer inom oss – så till stor del kan vi jobba med att ha en bättre relation helt på egen hand, inom oss själva
 3. Ge och ta emot det vardagliga
  Dela med er av de små vardagligheter som faktiskt utgör den största delen av livet. Sök upp varandra, stanna till och var närvarande en liten stund då ni både berättar och lyssnar på varandra. Det är i vardagen som kärleken växer och blir stadig.
 4. Skilj på Jag, Du och Vi – och på tankar och känslor
  Ta ditt ansvar för dina behov, och för din del i era gemensamma behov. Då blir det också mycket enklare att reda ut missförstånd och kommunicera ut ett behovsperspektiv istället för ett frustrationsperspektiv.

Det här är ett grundrecept där proportionerna skiljer sig åt från par till par. Vill du och din partner utveckla ert recept på en bra relation – hitta era sätt att få in mer av A, B, C och D i vardagen – så kan ni anmäla er till helgkursen Bättre tillsammans – boosta er relation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev