Skillnad på terapeut och psykolog

Vad är det för skillnad på samtalsterapeut, psykolog och psykoterapeut?

Psykolog, psykoterapeut, samtalsterapeut – titlarna är många inom psykologin och det är inte helt enkelt att veta vem som gör vad eller vad som krävs för att kunna arbeta inom de olika inriktningarna. För dig som kollar runt efter en utbildning som terapeut reder vi ut begreppen.

Vad krävs för att få verka som psykolog, psykoterapeut och samtalsterapeut och vilka är titlarna?

Psykolog
En psykolog behöver ha examen från en femårig universitetsutbildning i psykologi, plus ett års praktisk tjänstgöring, för att få utöva yrket. Titeln psykolog skyddas av lagen och legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

En utbildning till psykolog är en bred akademisk och i huvudsak teoretisk utbildning. Exempel på ämnen som ofta ingår förutom rent psykoterapeutisk kompetens är utredningsmetodik, socialkunskap, forskningsmetodik och socialkunskap.

Psykoterapeut
För att verka som psykoterapeut krävs legitimation från Socialstyrelsen. För att bli legitimerad behöver du gå av Socialstyrelsen godkänd utbildning. Sådana finns på högskolor, universitet och hos fristående utbildningsanordnare.

Den legitimationsgrundande utbildningen (så kallad steg 2-utbildning) är vanligen tre år lång och på halvtid. För att bli antagen behöver du ha en akademisk examen i människovårdande yrke (t ex socionom, präst, specialist-sjuksköterska eller läkare med minst 120 högskolepoäng) plus en basutbildning inom psykoterapi samt arbetslivserfarenhet.

Basutbildningen, så kallad steg 1-utbildning, behöver omfatta minst 360 timmar utbildning, klientarbete och egen terapi. Efter basutbildningen krävs arbetslivserfarenhet om två år för att kunna söka till det sista, legitimationsgrundande steget. Observera att utbildningen till Psykoterapeut är en påbyggnad på en utbildning i människovårdande yrke. Vilket innebär att du först behöver din grundutbildning för att på sikt bli antagen.

Samtalsterapeut
En samtalsterapeut har utbildning från fristående privata utbildningsinstitut eller högskola och kan ha inriktning mot psykosyntes, KBT, ACT eller psykodynamisk teori och metodik. Det finns utbildningar av olika omfattning men vanligtvis är de 2-4 år långa på deltid.

De längre utbildningarna till Samtalsterapeut ger steg 1-behörighet och titeln diplomerad, certifierad, auktoriserad eller ackrediterad Samtalsterapeut eller KBT-terapeut. Det är samma steg 1-utbildning som för psykoterapeuten, nämligen en basutbildning i psykoterapi. Du erhåller diplomet eller certifikatet från utbildningsanordnaren du väljer att studera hos.

Vad arbetar de med

Psykologen arbetar ofta inom sjukvården med att utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och diagnostiserade sjukdomar. Detta med syfte att symtomlindra för att patienten skall bli av med sin diagnos. Men en psykolog kan också arbeta med terapi på exempelvis skolor eller barn- och ungdomsmottagningar. Eller som organisationspsykolog på ett företag eller offentlig verksamhet.

Psykoterapeuten behandlar psykiska problem i samtal med patienten, utgående från den diagnos patienten erhållit. Terapeuten kan arbeta med individer, par, familjer eller grupper och under kortare eller längre tid. Det finns olika former av psykoterapi där de mest etablerade är psykodynamisk terapi, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi. En psykoterapeut arbetar oftast inom sjukvården med av socialstyrelsen rekommenderade behandlingar och fastställda manualer för specifika diagnoser.

Samtalsterapeuten arbetar inom frisk- och hälsovård eller personlig utveckling snarare än inom sjukvården. Den som söker hjälp anses inte vara sjuk utan befinner sig snarare på en utvecklingsresa, vid vägskäl, i en förändringsprocess eller ibland i en livskris  och önskar stöd. Syftet med Samtalsterapi är snarare att hjälpa människor att leva det liv de innerst inne vill leva än att bota en definierad diagnos.

Endast samtalsterapeuter med steg 1-behörighet får arbeta inom sjukvården och då tillsammans med legitimerad psykoterapeut.

Sammanfattningsvis

Kort sammanfattat så är en Legitimerad Psykoterapeuts utbildning inriktad på att bota eller lindra psykologiska diagnoser och han eller hon arbetar oftast med patienter med diagnoser. Detta sker vanligtvis inom sjukvården men även på privata mottagningar. Här måste patienten ha en diagnos fastställd som utgångspunkt för behandling.

En psykologutbildning är en bred akademisk utbildning som ger möjlighet till många olika karriärval. Till exempel kan en psykolog arbeta med organisationspsykologi, utredningar och forskning eller terapi.

Samtalsterapeuten är en mer praktiskt inriktad utbildning med samtalet i fokus. Här kan klienten i samverkan med samtalsterapeuten utveckla sig själv, sina relationer eller arbeta med sina psykologiska mönster, oavsett om klienten har en diagnos eller inte.

Guiden för dig som vill arbeta med människor

Är du nyfiken på att bli samtalsterapeut eller psykoterapeut? I den här guiden får du veta mer om utbildningar och yrkesmöjligheter.

Ladda ner:  Samtalsterapeut – Utbildningsvägar för dig som vill jobba med människor

För att ställa frågor till en av våra studievägledare klicka här.

Läs fler bloggar härHitta en terapeut här

Mer information om HumaNova