Skillnad på terapeut och psykolog

Vad är det för skillnad på samtalsterapeut, psykolog och psykoterapeut?

Psykolog, psykoterapeut, samtalsterapeut – titlarna är många inom psykologin och det är inte helt enkelt att veta vem som gör vad eller vad som krävs för att få arbeta inom de olika inriktningarna. För dig som kollar runt efter en utbildning som terapeut reder vi ut begreppen och vad som krävs för att få arbeta som psykolog, psykoterapeut och samtalsterapeut.

Vad är en psykolog?

En psykolog behöver ha examen från en femårig universitetsutbildning i psykologi, plus ett års praktisk tjänstgöring, för att få utöva yrket. Titeln psykolog skyddas av lagen och legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

En utbildning till psykolog är en bred akademisk och i huvudsak teoretisk utbildning. Exempel på ämnen som ofta ingår, förutom rent psykoterapeutisk kompetens, är utredningsmetodik, socialkunskap, forskningsmetodik och socialkunskap.

Vad är en terapeut?

Psykoterapeut

För att verka som psykoterapeut krävs legitimation från Socialstyrelsen. För att bli legitimerad behöver du ha gått en utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen. Sådana finns på högskolor, universitet och hos fristående utbildningsanordnare. Den legitimations-grundande utbildningen, så kallad steg 2-utbildning, är vanligtvis tre år på halvtid. För att bli antagen till sådan utbildning behöver du ha en akademisk examen med minst 120 högskolepoäng inom människovårdande yrke, exempelvis socionom, präst, specialist-sjuksköterska eller läkare, plus en basutbildning inom psykoterapi samt arbetslivserfarenhet.

Basutbildningen, så kallad steg 1-utbildning, behöver omfatta minst 360 undervisnings-timmar, klientarbete och egen terapi. Efter basutbildningen krävs arbetslivserfarenhet om två år för att kunna söka till det sista legitimationsgrundande steget. Observera att utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnad på en utbildning i människovårdande yrke. Vilket innebär att du först behöver din grundutbildning för att på sikt bli antagen.

Samtalsterapeut

En samtalsterapeut har utbildning från fristående privata utbildningsinstitut eller högskola och kan ha inriktning psykosyntes, KBT, ACT eller psykodynamisk teori och metodik. Det finns utbildningar av olika omfattning men vanligtvis är de 2–4 år långa på deltid.

De längre utbildningarna till samtalsterapeut är i allmänhet på steg 1-nivå och du kan bli diplomerad, certifierad, auktoriserad eller ackrediterad samtalsterapeut eller KBT-terapeut. Det är samma steg 1-utbildning som för psykoterapeuten, nämligen en basutbildning i psykoterapi. Du erhåller diplom eller certifikat från den utbildningsanordnare du väljer att studera hos. På HumaNova kan du studera till Diplomerad Samtalsterapeut – Integrativ psykoterapi med psykosyntes som grund eller KBT/ACT-terapeut. Båda utbildningarna är på steg 1-nivå.

Arbetsuppgifter

Vad gör en psykolog?

Psykologen arbetar ofta inom sjukvården med att utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och diagnostiserade sjukdomar. Detta med syfte att symtomlindra för att patienten skall bli av med sin diagnos. En psykolog kan också arbeta med terapi på exempelvis skolor eller barn- och ungdomsmottagningar eller som organisationspsykolog inom ett företag eller offentlig verksamhet.

Vad gör en terapeut?

Psykoterapeuten behandlar psykiska problem i samtal med patienten, utifrån den diagnos patienten erhållit. Terapeuten kan arbeta med individer, par, familjer eller grupper och under kortare eller längre tid. Det finns olika former av psykoterapi där de mest etablerade är psykodynamisk terapi, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi. En psykoterapeut arbetar oftast inom sjukvården med av Socialstyrelsen rekommenderade behandlingar och fastställda manualer för specifika diagnoser.

Samtalsterapeuten arbetar inom frisk- och hälsovård eller personlig utveckling snarare än inom sjukvården. Den som söker hjälp anses inte vara sjuk utan befinner sig kanske på en utvecklingsresa, vid ett vägskäl, i en förändringsprocess eller i en livskris och önskar stöd. Syftet med samtalsterapi är snarare att hjälpa människor att leva det liv de innerst inne vill leva än att bota en definierad diagnos. Endast samtalsterapeuter med steg 1-behörighet får arbeta inom sjukvården och då tillsammans med legitimerad psykoterapeut.

Sammanfattning

Kort sammanfattat så är en legitimerad psykoterapeuts utbildning inriktad på att bota och/eller lindra psykologiska diagnoser. Psykoterapeuten arbetar med patienter med diagnoser, oftast inom sjukvården, men kan även vara verksam på privata mottagningar. Patienten måste ha en diagnos fastställd som utgångspunkt för behandling.

En legitimerad psykolog har lång och bred akademisk utbildning som ger möjlighet till många olika karriärval. Till exempel kan en psykolog arbeta med organisationspsykologi, utredningar, forskning eller terapi.

Samtalsterapeutens utbildning har både praktisk och teoretisk inriktning och har samtalet i fokus. Här kan klienten i samverkan med samtalsterapeuten utveckla sig själv, sina relationer eller arbeta med sina psykologiska mönster, oavsett om klienten har en diagnos eller inte.

Terapeututbildningar hos Humanova

HumaNova erbjuder flera terapeututbildningar inom olika områden. Klicka dig in och läs mer här nedan:

Guide för dig som vill arbeta med människor

Är du nyfiken på att bli samtalsterapeut eller psykoterapeut? Vi har satt ihop en guide där du får du veta mer om utbildningar och yrkesmöjligheter.

Ladda ner:  Samtalsterapeut – Utbildningsvägar för dig som vill jobba med människor

För att ställa frågor till en av våra studievägledare klicka här.

Läs fler bloggar härHitta en terapeut här

Mer information om HumaNova