Så ger du dina barn en emotionellt sund barndom

Vad behöver ditt barn för att utvecklas positivt, egentligen?

Vare sig vi väljer att tro på det eller ej formas vi som individer hela livet, från vårt första andetag till vårt sista. Vår barndom har således en stor betydelse för vilka människor vi växer upp och blir till. Flera problem kan följa oss långt in i vuxenlivet och om dina relationer idag blir lidande till följd av din brokiga uppväxt, är det mycket sannolikt att det beror på relationen du själv hade till dina föräldrar som barn.

Vad som utgör en bra förälder skulle vi förmodligen kunna diskutera i all evighet och alla har vi nog någonsin känt oss misslyckade och otillräckliga som föräldrar. Men vad är det egentligen som krävs för att ditt barn ska utvecklas positivt? Som förälder ansvarar du över ett liv och sitter därtill på makten över barnets såväl utveckling som hälsa och välmående. För att lyckas ge ditt barn en emotionellt sund barndom är det därför av stor vikt att du kan åsidosätta dina egna behov och därmed sätta ditt barns främst.

Det är du som ska ge en röst åt ditt barn som inte har någon, tolka det som barnet själv inte kan förstå, lista ut vad som är fel och bekymrar och kunna trösta, hålla om och finnas där – såväl imorgon som morgondagen därpå. Föräldraskap och kärlek går alltså hand i hand och i en sund uppfostran får barnet veta redan i tidig ålder att hen kan räkna med dig och kunna lita på att det kommer att förbli så.

I ett tryggt hem får ditt barn lära sig att saker och ting som går sönder, även kan lagas. Så när hen senare växer upp och själv beger sig ut i den stora vida världen, är barnet så pass trygg att hen vågar ge sig utanför sin bekvämlighetszon utan att misstänka farhågor i varje hörn. Ditt jobb är helt enkelt att visa ditt barn världen, i den mån hen kan hantera den. Det kräver att du som förälder inte förväntar dig någonting tillbaka, varken förståelse, tacksamhet eller sympati.

Inspirationen är hämtad från The School of Life.

Vill du få ökad medvetenhet om dig själv och dina relationer? Anmäl dig till vår kurs “Möt dig själv”.

 

Läs fler bloggar här