B för behov

Maslows behovstrappa

Vi börjar med det vi en gång lärde oss i skolbänken. Med Maslows behovstrappa. Men istället för att starta på första trappsteget, dvs. längst ner där behov av mat och sömn finns, startar vi lite högre upp.

Maslows trappa visar ofta fem nivåer, men faktum är att han i slutet av sitt liv modifierade sina tankar. Efter behovet av självförtroende och respekt byggde han sedan på trappan med fler steg.

– Kognitiva behov, exempelvis av kunskap och förståelse
– Estetiska behov, exempelvis av skönhet och rättvisa
– Självförverkligande behov, exempelvis av meningsfullhet och syfte
– Transcendenta behov, exempelvis av att bidra med något som ligger bortom oss själva som individer.

Dessa behov kallade Maslow för utvecklingsbehov och de övriga längre ner i trappan för bristbehov.

Så hur känns det för dig när du varit hungrig och ätit middag eller haft sex? Nöjd, tillfredsställd, mätt?

Ett problem med de lägre trappstegen är att vi snart blir hungriga igen. Maslow ansåg däremot att när vi nått högre stadier håller den behovstillfredsställelsen i sig och leder till ett mer permanent meningsfullare, rent av ”lyckligare”, liv.

Så en grundfråga för var och en av oss blir: Vad behöver jag?

Bara genom att tillfredsställa det behov som vi kommer i kontakt med, kan vi kliva vidare på vår trappa.

Klättringen uppåt börjar vanligtvis med att vi förstår våra egna känslomässiga behov. Kanske behöver vi därför gå lite djupare och fråga oss vad vi inte fick under barndomen och uppväxten. En del av dem söker vi fortfarande tillgodose på olika sätt – ända upp i vuxen ålder. Exempelvis:

– Fick du villkorslös acceptans, dvs. var det okej för dig att vara precis så som du var, utan att vuxna korrigerade dig på ett kritiskt eller oempatiskt sätt?

– Var det tryggt för dig att vara med dina närmaste? Fick du på så sätt känslomässig trygghet?

– Kunde du lita på din omgivning eller behövde du vara den som alltid gick att lita på?

– Var det okej för dig att uttrycka dina behov och känslor?

– Fick du realistiska gränser och ramar att hålla dig inom?

– Fick du nyfiket utforska världen, leka och vara spontan?

– Fick du stöd och hjälp i att ”hålla dig själv” i svåra situationer?

– Fick du vara dig själv, bli autonom och känna dig kompetent?

– Fanns rimliga krav och förväntningar på dig?

När vi inte får det vi behöver som barn blir bristen till inre sår, sår som sitter djupt i själen och behöver läkas.

Maslows behovstrappa är idag både ifrågasatt och utmanad. Det står oss fritt att börja i vilken ände vi vill. Hur skulle det vara att möta behoven från två håll – både uppifrån och nerifrån? Dvs. samtidigt som du söker tillfredsställa dina primära (fysiska) och sekundera (psykiska/sociala) behov, fråga dig själv:

”Hur vill du bidra till en bättre värld?”

”Vad är ditt syfte?”

”Vad är skönhet för dig?”

”Vad känns djupt meningsfullt för dig?”

För fler bokstäver ur vårt alfabet, prenumerera på vår gratiskurs

Prenumerera härLäs fler bloggar här