Är du ”patient” eller ”klient”?

Är du ”patient” eller ”klient”?

Vill du gå i samtalsterapi eller psykoterapi? Kanske vill du gå till en coach, samtalsterapeut eller via sjukvården till en legitimerad psykoterapeut. En bra fråga att ställa sig till att börja med är, är jag ”patient” eller ”klient”?

Ordet ”patient” kommer från det latinska ordet ”patiens”, som betyder ”den som lider”. Ordet används när det handlar om en medicinsk behandling, där fokus ligger på din diagnos och därmed behandlingen av en definierad sjukdom. Det vill säga du ska bli av med något, din diagnos, för att bli frisk eller lära dig leva med lidandet. Med andra ord behöver du få en diagnos av sjukvården för att vara ”patient”.

Ordet ”klient” kommer från det engelska ordet ”client”, som betyder ”en person som söker råd eller tjänster”. Det används ofta i samband med psykoterapi eller samtalsterapi, där fokus ligger på din längtan och riktning i livet just nu samt de personliga och relationella psykologiska hinder som står mellan dig och din längtan. Med andra ord hur kan du bli än mer den du är och vill vara.

Påverkas gör även ofta relationen mellan dig och din terapeut. Då era inbördes roller påverkar förväntningar och samspel i rummet när ni pratar.Rent praktiskt kan många teorier, dialogmetoder samt övningar vara desamma men intentionen och slutmålet skiljer sig avsevärt.

Både ”patient” och ”klient” har sina för- och nackdelar. Begreppet ”patient” kan ge en känsla av passivitet och sjukdom. Begreppet ”klient” kan ge en känsla av aktivitet och deltagande. För- och nackdelar med att vara ”patient” är att, om du har tur, får du ekonomisk hjälp med dina samtal av samhället, men då inte välja vem du får prata med och hur samtalen går till. För det mesta får du dig tilldelad en specifik metod som skall användas och då inte välja hur många samtal du får.

För- och nackdelar med att vara ”klient” är att du själv, eller arbetsgivaren, får betala samtalen. Men du kan däremot välja vem och hur du vill ha det, varje dag, minut och sekund. En annan nackdel som en del personer upplever är att det är svårt att välja terapeut. Det gör att många ”klienter” går på rekommendationer från vänner och bekanta.

Så hur är det för dig, är du ”patient” eller ”klient”? Det är stor skillnad!

Det blir säkert som det ska hur du än väljer, men kanske hjälper dig denna reflektion att välja mer medvetet.

Lycka till, hur du än väljer!

 

LivilyVåra utbildningar