Möt Irene Häll – Konceptansvarig för Strategiskt ledarskap

Hej Irene!

Möt Irene Häll – Konceptansvarig för Strategiskt ledarskap på HumaNova Ledarskap

Irene HällBerätta lite om dig själv och din roll på HumaNova

Jag ansvarar för konceptet Strategiskt Ledarskap. Det vänder sig till chefer på högre organisatorisk nivå som leder via andra chefer. Kommunikation och tillit går som en röd tråd genom mitt arbete och att se till att cheferna gör handlingsplaner för att ändra beteenden. Syftet är att chefer och ledare utvecklas i sitt ledarskap och börja göra nytt. För mig är de humanistiska värdegrunderna som vi hittar i det utvecklande ledarskapet oerhört viktigt liksom Psykosyntesens förhållningssätt till våra medmänniskor. Att som chef kunna förena de hårda värdena som mål, budget mm tillsammans med de mjuka värdena som ledarskapet, är något som jag tycker är viktigt och vill förmedla i mitt arbete.

Min återhämtning hittar jag genom samvaro med familjen, promenader i naturen längs Mälaren eller att försjunka i en bok som gärna får handla om en blandning mellan historia och fiktion.

Vad har du för bakgrund?

Min bakgrund är främst från IT- och konsultbranschen. Där har jag varit chef och ledare på olika nivåer. Som mest har jag haft 39 direktrapporterande tekniker. Inom den branschen såg jag att man tappade människan och valde då att utbilda mig till organisationskonsult på HumaNova. Sedan jag var klar med min utbildning 2005, har jag jobbat som organisations- och ledarskapskonsult. Först på deltid och sedan 2008 på heltid.

Berätta lite om HumaNovas ledarutveckling och vad som gör HumaNova speciellt.

Vi strävar efter att ligga i framkant med verktyg och kunskaper om ledarskap och ledarbeteenden och kopplar dessa värdegrunderna i ett utvecklande ledarskap. Vi tittar mycket på den interpersonella delen – människor emellan, som intresserar mig mycket. Vårt förhållningssätt om att det inte finns så mycket rätt eller fel utan att vi behöver vara nyfikna på varandras sätt att tänka och verka för att tillsammans nå mer än om alla var lika.

Som ledare påverkar vi mycket i våra verksamheter. Vi på HumaNova Ledarskap vill vara med och bidra till att det blir en positiv påverkan med de olika program/kurser som vi har och de grupputvecklingar/handledningar som vi går in och stöttar med. Vi är erfarna konsulter med eget ledarskap i bagaget och i vår utbildning till organisationskonsulter har vi fått arbeta med oss själva som verktyg för att vi ska stå ”stadigt” i grupper och kunna stötta dem på bästa sätt. Vi lotsar dem med fast och varsam hand till det som de behöver för att både skapa resultat i sitt arbete och att ha en bra arbetsmiljö tillsammans. Jag tycker att professionalitet är viktigt – dvs vi kanske inte alltid kan gilla alla på arbetsplatsen och vara kompisar men vi kan alltid uppträda professionellt tillsammans och se till att vi skapar bra miljöer för varandra.

Hur kan ett uppdrag gällande strategiskt ledarskap se ut?

I dessa uppdrag för jag en dialog med den högsta chefen i den aktuella ”högre organisatoriska ledningsgruppen”, HR eller en utbildningsansvarig. Med fokus på ”HUR” vi som högre ledningsgrupp ska bedriva vårt ledarskap för att nå ut med visioner och mål i organisationen, arbetar vi igenom modellen för Indirekt Ledarskap enligt FHS koncept. Sprider vi den bild vi som ledningsgrupp vill och vad behöver vi förtydliga i den bilden? Vi arbetar med de två påverkanskanalerna som en ledningsgrupp har ut i organisationen, förebildskanalen och via det direkta ledarskapet till våra mellanchefer eller 1: a linjens chefer. Kommunikation och tillit går som en röd tråd genom hela utbildningen. Vi koppla även på hur vi följer upp och tar emot återkoppling utifrån organisationen så att vi är medvetna om hur budskapet landar och vad som i så fall behöver justeras för att vi ska få den effekt vi har tänkt oss.
Det är ju specialisterna längst ut som vet hur de ska utföra sina respektive jobb.
Vidare kan utbildningen ytterligare skräddarsys där vi lägger på en eller flera tilläggsmoduler som den högre organisatoriska ledningsgruppen behöver fördjupa. T ex målstyrning, värdegrundsarbete, vision & målarbete för att nämna några. Det kan även röra sig om mer mjuka delar som t ex coachande ledarskap eller Utvecklande ledarskap. En del ledningsgrupper behöver också bli ett mer effektivt team, då kopplar vi på ledningsgruppsutveckling.

Hur fungerar en bra, effektiv och strategisk ledare och vad kan man göra för att komma dit?

En strategisk ledare ska ha förmågan att kunna tänka abstrakt och förstå hur de ska leda för att budskapet ska nå ut hela vägen utan att ägna sig åt kontroll. Som jag ser det är en bra och effektiv ledare en som är tydlig i sitt ledarskap och som har ett relationsnära ledarskap till sina underställda chefer. En ledare som har visionen & målet i riktning, är bra på att delegera och kan också släppa ansvaret för att istället finnas där som ett bollplank och hjälpa till att följa upp och utvärdera processen- inte bara resultatet.
Genom att lära sig målstyrning, coachande förhållningssätt och att utvärdera processer istället för resultat kommer man komma långt för att bli en tydlig och effektiv ledare som ger utrymme för kreativitet.

Läs mer om Strategiskt ledarskap här

Läs våra ledarskapsbloggar här