Hur får du dina medarbetare att blomma?

Hur får du dina medarbetare att blomma inom ditt ledarskap?

Som alla chefer har jag ibland lyckats bra i mitt ledarskap och ibland mindre bra. De gånger jag lyckats mindre bra är till exempel när jag inte har tagit in andras synpunkter innan mina beslut, eller när jag glömt att möta upp mina medarbetare på olika sätt.

När jag reflekterar över mitt ledarskap brukar jag fundera över vad det är som har gjort att vissa av mina medarbetare inte blommade och utvecklades inom mitt ledarskap. Vad hade jag kunnat göra annorlunda för att lyfta just den personen?

I mina reflektioner kommer jag ofta tillbaka till hur lätt det är att sätta människor i olika fack, både medvetet och omedvetet. Till exempel ”den här medarbetaren kan inte det här, så det är bättre att jag sätter uppgiften på en annan medarbetare”. Genom att göra så kommer vi att belasta vissa medarbetare, som vi har stora förväntningar på, till det yttersta. Medan andra medarbetare inte får chansen att lära nytt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vilka förväntningar klarar dina medarbetare av att hantera? Hur kan du stretcha dem lite?

Det finns ett begrepp som kallas Rosenthal- eller Pygmalion-effekten, som visar på att de förväntningar vi har på oss själva och våra förmågor har betydelse för utgången, samtidigt som de förväntningar andra har på oss påverkar oss lika starkt. Med andra ord, de medarbetare vi som ledare har låga förväntningar på, uppfattar vi (medvetet eller omedvetet) som mindre kompetenta. Följdeffekter det får på vårt eget beteende som ledare kan vara följande:

  • vi ler mindre (uppmuntrande?) mot dem,
  • vi ger dem färre uppgifter eller enklare uppgifter,
  • vi ger dem färre frågor att besvara och/eller mindre tid att fundera över svaren,
  • vi ber någon annan att besvara frågan istället och/eller
  • vi ger dem mindre uppmärksamhet.

Däremot så kommer medarbetare som vi har höga förväntningar på att uppleva att chefen litar på dem och de kommer också sannolikt leverera bättre.

Det här ställer till det när vi i dagens arbetsliv ska leverera mer på kortare tid. Så hur kan vi motverka det, när vi vet att utveckling leder till ökat resultat i slutänden?

Reflektera över följande:

  • Vilka medarbetare ger du fler och mer avancerade uppgifter till? Hur kommer det sig och vad kan du göra för att fortsätta utveckla den medarbetaren utan att belasta hen för hårt?
  • Vilka medarbetare ger du färre/enklare uppgifter till? Hur kommer det sig och vad kan du göra åt det?
  • Den medarbetare du har lägre förväntningar på – hur kan du stimulera hen till mer utveckling? Behöver hen kortare tid mellan avstämningarna? Kan hen lära av fler i organisationen än du tänker på i första skedet? Vem kan hen vända sig till när hen fastnar förutom sin chef? Hur ska ni kommunicera med varandra för bästa resultat?
  • Fundera över minst tre saker som den medarbetare du har lägre förväntan på, gör bra i sitt arbete. Ha dessa tre saker som ”top of your mind” när ni möts.
  • Kom ihåg att människor behöver bli sedda, så ge dem positiv förstärkning så snart det går även i mötet i korridoren. Ett enkelt sätt är att använda sig av två korta meningar som gör förstärkningen mer konstruktiv kan vara t ex ”Tack för att du (lämnade in rapporten i tid?). Det gjorde att vi (hade tid att förfina den innan vi skulle rapportera till styrgruppen?)”

Som du vet så tar ledarskap tid.

Stort lycka till med att få dina medarbetare och underställda chefer att blomma inom ditt ledarskap.

Irene Häll
Konceptansvarig Strategiskt Ledarskap

Läs fler bloggar här