Intervju med White Arkitekter

Fem snabba till White Arkitekter

Varför har ni valt just Utvecklande Ledarskap?

Whites ledarskap är i grunden väldigt coachande och utvecklande så när vi fick höra talas om UL såg vi att det speglar oss bra. De kvaliteterna ville vi utveckla och förstärka.

Hur pratas det om UL i organisationen idag?

Det pratas om att våga utmana sig själv och andra plus vikten av att ta sig tid för reflektion och om den värdefulla 360-gradersbedömningen.

Har ni sett några effekter?

Många håller fortfarande kontakten och nätverkar vidare efter avslutad kurs vilket ger ett stort värde för både individ och organisation.

Varför prioriterade ni att lägga kursen i internatform?

Att få vistas i en annan harmonisk miljö och få sammanhängande tid för gruppen till att lära känna varandra, bygga upp ett förtroende, hinna landa och våga tänka nytt gör jättemycket för behållningen i en utbildning som denna.

Skulle du rekommendera HumaNova för liknande uppdrag?

Båda utbildarna var mycket kompetenta och fångade gruppen på ett väldigt bra sätt. Så ja absolut.

Våra konceptLäs fler bloggar här