Självledarskap för ökat resultat inom försäljning

Självledarskap för ökat resultat inom försäljning

En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att reglera sina egna känslor. Hen är medveten om sina reaktioner, tankar, känslor, drivkrafter och vill utveckla denna medvetenhet. En självledande person är medveten om hur hen påverkar och påverkas av andra samt har tillit till sin förmåga att möta andra med närvaro och empati. Med mindfulness, sk uppmärksamhetsträning, och olika former av självreflektion arbetar vi med att öka kunskapen om egna beteendemönster samt att stärka förmågan till mer medvetna val.

Ett praktikfall

ProductCare Sweden AB är ett expansivt företag med cirka 20 säljare som var och en har mycket självständigt arbete. Här fanns en önskan om att öka tryggheten hos medarbetarna genom att öka självledarskapet och göra individerna starkare i sitt självständiga och ibland ensamma arbete. Medarbetarna upplevde ibland stora kontraster mellan så kallade ”bra” dagar och ”dåliga” dagar. När saker går fel, eller inte som tänkt, hamnar man många gånger i tvivel på sig själva. Det kan vara ”problem” man stöter på i vardagen – produkter som inte kan levereras till kund pga oförutsedda restnoteringar, kund som önskar avbeställa order, bokning från kund som uteblir osv. En ”dålig” dag kan också bero på personliga faktorer som att exempelvis vakna på morgonen och uppleva att man tappat all sin tillit till sin förmåga att vara på topp.

Oavsett är dessa känslor tunga och kan kännas svåra att hantera, framförallt i ett arbete som till största delen görs individuellt, och det kan vara lätt att fastna och inte se framåt.

Konkreta verktyg att tillämpa i vardagen

Under en eftermiddag på HumaNova fick medarbetarna hos ProductCare en ökad förståelse för hur hjärnans hot- och belöningssystem påverkar våra handlingar och att tankarna inte är en spegling av verkligheten. Deltagarna fick verktyg som de kan tillämpa för att hantera tankar och känslor på ett mer medvetet sätt.

Deltagarna fick också göra övningar som kan underlätta i vardagen, t ex anpassade andningsövningar, tänka annorlunda och nytt, stanna upp och bli medveten. Man tränade också utifrån olika egna ’case’ och hur man med självempati tillämpar det på sig själv. Det är uppskattad och hjälpsam träning som tar dig vidare i din tankeprocess och som förhoppningsvis i längden gör dig mer ”påklädd” att hantera motgångar och frustration i vardagen.

Resultat

Responsen från säljarna på ProductCare var positiv och flertalet av dem upplevde att kursen gav dem verktyg för att hantera svårigheter i både arbete och privat på ett konstruktivt och hållbart sätt.

Kommentarer från deltagare

En av sakerna jag kom ihåg mest var nog cirklarna med de olika personlighetstyperna och att man behöver vara uppmärksam på vem man är för att så bra som möjligt motivera sig att ta sig framåt. Jag fastnade även för viljan hos oss i företaget att diskutera våra tankar och osäkerheter.

Jag vet inte om jag kan säga att något specifikt har förändrats i mig, då jag gjort liknande övningar och intresserat mig för liknande sätt att tänka tidigare. Däremot var det ytterligare kunskap och hjälp på vägen att må ännu bättre, lära känna mig själv i yrket bättre och jag påminner mig om lärdomarna under dagen när jag tycker det känns lite tyngre.

Jag tyckte mycket om kursen. Det var ett riktigt bra tillfälle för att svetsa ihop gruppen och få oss att känna oss som ett team. Det ökade min förståelse för mina kollegor (chefer inkluderade).

Jag tyckte Anette var bra som kursledare. Hon utstrålade empati och kändes inte dömande. Jag uppskattade även att hon delade med sig av sina egna tankar och upplevelser.

Läs fler bloggar härFölj oss gärna på LinkedIn