Hör du hur du låter?

Självledarskap

Häromveckan mötte jag en klient i ledarskapscoaching där vi samtalade om jobbet hon längtade efter och planerade för. Plötsligt tystnade hon, tittade på mig och sa: ”Hör du hur jag låter?”

Jag bara nickade och log. Jag hörde. Hon fortsatte:

  • ”Så här håller jag på och ältar och tragglar alla faror och hemskheter som kan uppstå om jag tackar ja till det nya jobbet.”
  • ”Och hur illa det blir om du stannar kvar på det gamla”, la jag till.
  • ”Ja, jag matar mig själv med negativa berättelser om hur fel det ska gå, vilka katastrofer som ska inträffa och hur jag kommer att ångra mig. Elände som förmodligen aldrig kommer att hända.”

Jag bekräftade klienten och berömde henne för hennes upptäckt. Förmodligen var den avgörande för hennes möjlighet att fatta ett klokt beslut kring sitt jobbval.

Varför håller vi på så här? Vad är det som händer i vår hjärna? Och vad kan vi göra för att underlätta för oss själva?

När vi inte gör något mentalt ansträngande hamnar hjärnan i sitt vandrande standardläge (default mode). Det är den mänskliga hjärnans naturliga tillstånd och vi befinner oss där ca 50–80% av tiden. Vi tuggar om tankar som ofta är ganska negativa och inriktade på oss själva och som bygger berättelsen om vårt ”jag”.

Karaktären på det här självpratet varierar från person till person. Det som är gemensamt för oss alla är att det påverkar vad vi känner, gör och hur vi ser på oss själva. I den här klientens fall var pratet av en sådan karaktär att hon försatte sig själv i hotläge.

Det vi vet från forskningen är att hjärnan är plastisk (förändringsbar) och att vi med hjälp av meditation kan påverka den här processen. Genom att träna såväl vår uppmärksamhetsmuskel som att utveckla välvilja mot oss själva och andra händer några saker:

  • För det första får tankarna/det omedvetna självpratet inte samma ”fäste”.
  • För det andra blir vi bättre på att lägga märke till självpratet (som klienten i mitt fall) så att det inte kidnappar oss och skapar reaktionsmönster som vi innerst inne inte önskar.
  • För det tredje så ger den här medvetenheten oss möjlighet att byta perspektiv. ”Oj så jag håller på. Kanske kan det vara på något annat sätt.”
  • För det fjärde ger meditationsträningen oss möjlighet att med vänlig uppmärksamhet lyssna in och förstå våra behov. Vi aktiverar då hjärnans lugn – och trygghetssystem. Det är därifrån vi fattar de kloka besluten!

Om detta, och mycket mer, skriver Daniel Goleman och Richard J. Davidson i sin bok ”Stillhetens styrka – Vetenskapen om meditation”. Dessa herrar är inspirationskälla till Googles omtalade meditationsprogram ”Search Inside Yourself”, som i sin tur har inspirerat oss till vårt 8-veckorsprogram i Självledarskap.

Vill du lära dig mer om hur du kan leda dig själv till större medvetenhet, bättre självreglering och klokare beslut? Den 2 oktober startar HumaNovas 8-veckorsprogram i Självledarskap. Läs mer om kursen här

Är du intresserad av ett skräddarsytt program för just ditt företag, titta in här.

Lotta Jarnesjö

Konceptansvarig Självledarskap

Läs fler bloggar här