Fem tips för ett hållbart ledarskap

Seminarier och informationskvällar
Seminarier och informationskvällar

Fem tips för ett hållbart ledarskap

Sova, äta, träna är kloka råd för att hålla långsiktigt som ledare. Hjärnforskningen visar att vi dessutom behöver träna sinnet. Som ledare har vi förstås ett särskilt ansvar att föregå som gott exempel.

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt är uppkopplade. Vi är nåbara dygnet runt och budskap kopplade till jobbet och privatlivet blandas. Det är alltid någon som ”pockar på” och vill ha vår uppmärksamhet. Ofta är det en salig blandning av jobbmail, sms från barnen och nya likes på Facebook eller Instagram.

Detta sker samtidigt som organisationerna vi arbetar i blir allt mer komplexa. Kontaktytorna blir fler och de mål vi samtidigt ska arbeta mot har sexdubblats under de senaste fem åren. För de allra flesta finns inte längre någon tydlig gräns mellan arbete och fritid. Åtminstone inte för våra hjärnor.

Vi börjar nu med forskningens hjälp förstå vilka konsekvenser det här får för våra hjärnor och våra kroppar. Det syns också i sjuklönetalen som har fördubblats under de senaste fem åren. 1/3 av sjukskrivningarna sägs vara stressrelaterade. För att vara hållbara i dagens arbetsliv behöver vi självledarskap. Vi behöver vara smarta med hur vi använder våra hjärnor så att vi håller ihop långsiktigt – och för att vara de chefer och medarbetare vi vill vara. Det är ju också då det blir roligt och/eller meningsfullt att arbeta!

Vi kan inte själva stressa, vara ofokuserade och köra över våra egna behov samtidigt som vi förväntar oss att våra medarbetare ska ta hand om sig. Vi behöver börja med oss själva. Och vi behöver göra det inom tre viktiga områden:

Självkännedom – Genom att känna våra värderingar och drivkrafter tydliggör vi hur vi vill vara som ledare. Om vi samtidigt ökar kännedomen om våra mönster och vad som gör att vi ”tappar oss” kan vi snabbare ”hämta hem” när autopiloten drar igång. Det är en förutsättning för ett hållbart ledarskap. Med självkännedomen kommer förståelsen för hur vårt beteende också påverkar andra och motivationen att göra fler medvetna val.

Fokus och medveten närvaro – Genom att träna vår uppmärksamhetsmuskel ökar både vår förmåga att fokusera och att hitta tillbaka när vi ”tappar oss”. Uppmärksamhetsmuskeln är för ledarskap vad benmusklerna är för skidåkare, och den behöver ständigt underhållas. Forskningen visar att resultatet av träningen är större förmåga att se komplexa samband, prioritera bättre och ta klokare beslut.

Medkänsla – Genom att rikta omtanke och vänlighet mot oss själva och andra när vi har det tufft utvecklar vi en inre trygghet. Den inre kritiska rösten lugnas och vi vågar fatta både de kloka och modiga besluten. För när vi visar oss vara mänskliga, när vi gör misstag, finns en vänlig röst som lugnar och fångar upp oss, så att vi lättare hittar tillbaka till den ledare vi vill vara.

Jag vet, det låter svårt. Hur ska vi hinna med detta mitt i allt annat och hur gör man egentligen?

Här bjuder vi på fem kom-igång tips:

  1. Att planera är krävande för hjärnan, så gör det när du är som piggast. Oftast på morgonen. En investering för resten av dagen.
  2. Lägg luft mellan möten. Tid för reflektion, förberedelse och återhämtning för hjärnan.
  3. Planera in tid för att läsa mail, svara på sms osv och håll dig till planen.
  4. Stäng av alla notiser och ”pling” när du gör en uppgift som behöver fokus – njut av resultatet.
  5. Lägg in små pauser av mindfulness i vardagen, t ex på bussen, i rulltrappan eller i samband med toalettbesök.

För dig som vill ha ännu lite mer stöd för att hitta andrum i vardagen, lyssna gärna på den här ljudfilen:

Lotta Jarnesjö
Konceptansvarig Självledarskap

Läs fler bloggar härFölj oss gärna på LinkedIn