Den livslånga resan har börjat…

Den livslånga resan har börjat…

När jag fick mitt första chefsjobb, för snart 20 år sedan, kunde jag aldrig drömma om hur det varje dag skulle utveckla mig som människa. När jag var ny som chef tänkte jag att chefen går väl in och stöttar när det uppstår problem i gruppen som jag arbetsleder. Men om rollen endast skulle bestå i att avhjälpa problem, då skulle ju gruppen bara komma tillbaka till utgångsläget hela tiden. Vore det inte bättre om de gick åt andra hållet – och istället väljer utveckling och personligt växande så att gruppen blir mer självledande och vill och vågar ta egna beslut? Hur ska jag som chef agera för att det ska kunna bli verklighet?

För att få andra att utvecklas och växa, gäller det att jag som chef och ledare är trygg i mig själv och har god kännedom om hur jag själv reagerar och agerar i olika situationer. För att på ett gott sätt stötta andra i deras utveckling, behöver du själv stå stadigt förankrad. Jag brukar beskriva det som flygvärdinnan säger ”om syrgasmasken faller ner, hjälp dig själv först innan du hjälper andra i din omgivning”.

Kursen ”Ny som chef” borde egentligen heta ”Den spännande chefsresan”, för du kommer att finna nya spännande platser, utmaningar, situationer och människor på din resa. Så, spänn fast säkerhetsbältena och gör dig redo för ditt livs största äventyr. Första mellanlandningen blir på HumaNovas utbildning ”Ny som chef”, därefter fortsätter chefsresan vidare mot nya platser. Det kan ibland uppstå turbulens under resans gång men för varje gång det sker, blir du en erfarenhet rikare och kan fokusera på resans mål.

Mikael Hellgren, organisationskonsult, samtalscoach och kursledare för Ny som chef.

Läs fler bloggar här