Tre microövningar

Tre microövningar för att stärka din emotionella intelligens som ledare

Att leda med emotionell intelligens är att motivera, inspirera och ingjuta en känsla av värde, tillhörighet och trygghet. I förlängningen innebär det att få andra att arbeta utifrån sin fulla potential. Det vi med sunt förnuft kan räkna ut, bekräftas också av forskningen. De här ledarbeteendena skapar effektiva och lönsamma organisationer! Framgångsrikt ledarskap mäts alltså genom andras känslor. Hur kan vi då utveckla sådana ledarbeteenden? Experter på ledarskap är överens om att här behövs ett ”inside-out tänk”. Vi behöver börja med ”jaget” för att kunna stärka ”laget”.

Här nedan bjuder vi på tre övningar som kan bli dina dagliga vanor.

Daniel Goleman skriver i sin bok Hur man är en ledare, att ”åtminstone 80% av den framgång vi uppnår i livet beror på vår förmåga att hantera våra känslor”. Här pratar Goleman inte enbart om materiell och yrkesmässig framgång, utan om framgång ur ett helhetsperspektiv. Att uppleva välbefinnande i livet. Goleman har dessutom i sin forskning visat på kopplingen mellan ett företags finansiella framgångar och ledarens emotionella intelligens (Social Intelligence and the Bilology of Leadership, 2008).

Emotionell intelligens (EQ) kan definieras som vår förmåga att uppfatta, förstå och hantera våra egna, och i viss mån också andras, känslor. Människor med hög EQ är bland annat bra på social interaktion och att hantera stressiga och jobbiga mellanmänskliga situationer. Personer med hög EQ är bra på att lyssna på andra, är ofta empatiska och har en hög grad av självkontroll. De är helt enkelt goda ”managers” över sina egna känslor. Det fina är att vi med olika självledarskaps-övningar kan träna upp den här förmågan.

I grund och botten handlar det om att lära sig lyssna på sina känslor. För den ovane är det förstås lättare sagt än gjort, men det finns ett antal saker som man kan göra för att ta de första stegen mot en bättre emotionell förmåga. Här är tre övningar att utforska:

1.     Lyssna aktivt på en person varje dag

Det är lätt att tankarna vandrar under samtal. I stället för att formulera ditt svar medan din kollega fortfarande pratar, töm ditt sinne och lyssna verkligen på vad hen säger. Försök att inte tänka på din att-göra-lista, dina planer för kvällen eller tidigare samtal – försök att helt enkelt vara i ögonblicket. Förutom att hjälpa dig att ta in mer information kan detta också förbättra dina arbetsrelationer.

2.     Ta tre andetag innan du går in i ett möte

Gör ”Tre andetagsövningen” innan du går in i ett möte. Varje andetag består av en inandning och en utandning:

Andetag ett: Uppmärksamma andningen

Andetag två: Tillåt kroppen att slappna av

Andetag tre: Fråga dig själv, vad är viktigt nu?

3.     Reflektivt skrivande

Ett annat konkret tips är att använda skrivandet som medel för att lära känna dig själv, dina känslor och dina värderingar. Så här kan det gå till:

Ställ klockan på 2 minuter och välj ett ämne som känns mest relevant för dagen. Låt pennan vara igång tills tiden är ute. Utgångspunkten för din dagbok kan vara en enkel frågeställning:

”Idag känner jag mig…?”

”När jag är med mina medarbetare/kollegor/andra människor önskar jag att jag är…”

”När jag förlorar kontakten med det som är viktigt, då känner jag…”

”Det jag brinner för just nu är…”

Och kom ihåg: Reflektivt skrivande handlar inte om att älta dina problem, utan om att sätta fingret på någonting i tillvaron – exempelvis att ringa in en känsla inför ett beslut. När du skriver tydliggörs ditt innersta och du får helt enkelt konkret och användbar information för ett klokt, emotionellt intelligent handlande.

Lycka till!

Vill du veta mer om hur din organisation kan utvecklas med Självledarskap och Emotionell intelligens läs mer här.

Lotta Jarnesjö
Konceptansvarig Självledarskap

Läs fler bloggar här