Belöning istället för hot

Belöning istället för hot

Så får du dig själv och dina medarbetare att känna arbetsglädje och engagemang varje dag!

För någon vecka sedan var jag på en föreläsningsserie som handlar om neuroledarskap. Superspännande! Ett tema var vad som gör att människor (chefer/medarbetare) känner arbetsglädje på jobbet. Genom att ha koll på hjärnans belöningssystem kontra hot/respons system så lär jag mig att bättre förstå vad som får oss människor att agera genom att se det som händer som ett ”hot” och vad som faktiskt ger oss endorfiner när vi upplever att vi blir ”belönade”.

Vi människor är olika och har olika behov – men vi är också väldigt lika. Vi har tillgång till samma känslor och behov men hur vi upplever belöning respektive hot skiljer sig åt beroende på hur hjärnans sociala behov ser ut. Man kan också se det utifrån vilken försvarsstrategi vi har valt att använda oss av när vi känner oss hotade. Blir vi den som går till Attack, Flyr eller den som lägger sig och spelar Död?  (De tre F:n – Fight, Fly, Freeze). Det vi triggas igång på (känner oss hotade av) kan vara detsamma, men strategin kan se annorlunda ut. Med lite mer medkänsla för dig själv så kan du istället för att värdera ditt sätt att reagera konstatera att du har väl fungerande överlevnadsmekanismer och att allt handlar om i slutändan om att skydda sig från oväntade faror.

Jag får ofta höra från chefer att deras medarbetare ”gnäller” och att det är ett problem. De vill ha hjälp med att se till att medarbetarna tar ett större ansvar. Samtidigt hör jag från medarbetarna att de är missnöjda och riktar kritik mot chefer som inte tar dem på allvar, som inte ger dem återkoppling och bekräftelse, som inte lyssnar och går till handling när rutiner och brister i verksamheten påtalas upprepade gånger. Båda parter är missnöjda. När våra behov inte blir tillgodosedda så reagerar vi människor med att känna oss ”hotade” och det är då vanligt att vi använder oss av någon form av försvarsstrategi. En kan vara att bli extra ”kritiskt”, att bli den som ”drar sig undan” eller den som tycker att någon borde göra något – ”krävaren”. Alla dessa strategier som kan uppfattas som ”gnäll”, men handlar egentligen om att undvika att känna sig ignorerad, ej sedd eller ej omtyckt.

Mitt jobb som konsult är förstås att få de att kommunicera med varandra på ett konstruktivt sätt som skapar kontakt. Att få insikter om att allt vi människor gör, gör vi för att det på något vis ”tjänar” oss och att det finns ett underliggande behov som väntar på att bli tillgodosett. Vi vill alla gå till jobbet och känna engagemang, samhörighet, delaktighet och vi vill utvecklas.

Visst ska alla ta ansvar för en god arbetsmiljö, men forskning (Stefan Tengblad, forskare vid GRI-Handelshögskolan i Göteborg) har visat att medarbetare som blir helt självstyrda kan leda till negativt informellt ledarskap. Istället förespråkas betydelsen av interaktionen mellan ledare och medarbetare som i sin tur leder fram till att medarbetarna blir ”medledare”.  Är du intresserad av att veta mer om detta?

Den 9 april så är det dags för HumaNova´s kostnadsfria seminarie om ”Medarbetarskap” – läs mer och anmäl dig här. Hoppas vi ses där!

 

Här hittar du fler ledarskapsbloggar