KBT-utbildning Göteborg

Kurs eller KBT-terapeut-utbildning i Göteborg

Är du intresserad av en KBT-utbildning i Göteborg? Då har du kommit rätt. Vi på Humanova arrangerar både en kortare 5-dagars kurs på distans och en KBT-terapeut-utbildning i Göteborg med ACT-inriktning. På en KBT-utbildning hos oss lär du dig mer om samspelet mellan acceptans, förändring, inre perspektivtagande och aktiv handling.

 

5-dagars onlinekurs inom ACT

Kursen är lärarledd, hålls i realtid och ger dig grundläggande kunskaper om teorin.

Anmäl dig här

2-årig ACT-utbildning

Vår KBT-utbildning i Göteborg (steg 1) med ACT-inriktning löper över två år. Utbildningen ger dig många användbara insikter inom kognitiv beteendeterapi genom både teoretiska och praktiska inlärningsmoment. Idag är kognitiv beteendeterapi ett paraplybegrepp för olika former av självutveckling eller psykoterapi.

Upplägg

Vår KBT-terapeut-utbildning i Göteborg med ACT-inriktning kombinerar träffar på plats med deltagande online. Inlärningsmetoderna varierar under utbildningens gång mellan föreläsningar, teoretiska genomgångar, litteraturstudier, upplevelsebaserade seminarier, övningar, diskussioner och rollspel.

Schemat innehåller minst 360 undervisningstimmar fördelat på 14 tillfällen/termin. 120 timmar av dessa är handledning i grupp. Under termin 2–4 får du använda dina kunskaper i praktiken i möten med träningsklienter, självfallet med handledning och stöttning av erfarna handledare. Din utveckling och mognad utvärderas löpande, både skriftligt och muntligt.

Anmäl dig här

 

 

Online

Omfattning

5 dagar – online

Pris

Privat
5 950 SEK inkl. moms.

Företag
5 950 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Tvåårig utbildning

Göteborg

Omfattning

4 terminer. 14 tillfällen/termin. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
38 700 SEK/termin inkl. moms

Företag
38 700 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

Innehåll på vår tvååriga utbildning

Affektteori och affektfokuserad behandling

Ett existentiellt perspektiv.

De existentiella grundfrågorna.

Utbildningen är upplagd i Steg 1-form

Det innebär att den också ger orientering inom andra områden som är relevanta inom terapeutiskt arbetet.

Inlärningspsykologi. Historik och grundprinciper.

Teoretisk förståelse/praktisk övning i funktionell analys som värdefullt arbetsredskap.

Anknytningsteori

Anknytningens betydelse för de inre ”modeller” som lärande baseras på.

Relational Frame Theory

Förståelse för tänkandets roll vid livsproblem, blockeringar och undvikanden. Upplevelsemässigt undvikande som ”evolutionens baksida”.

Mål & Diplom

När du slutfört vår KBT-terapi-utbildning har du fått kunskap och insikt i ACT-metodens sex hörnstenar Acceptans/öppenhet, Defusion/perspektivtagande, Här och nu, Jaget som kontext, Livsvärden och Meningsfull handling. Dessa kunskaper kan du sedan använda i din yrkesroll som exempelvis terapeut, socionom eller coach.

Du kan ansöka om Diplom när samtliga utbildningsmoment är godkända och du genomgått 25 sessioners egenterapi. Ett intyg undertecknad av din terapeut behöver bifogas din Diplomansökan för att styrka att du genomgått sessionerna (antal sessioner & tidsperiod).

Antagning & förkunskaper

Utbildningen passar dig som redan idag arbetar med människor, eller dig som vill arbeta med självutveckling och psykoterapi med kompetens inom kognitiv beteendeterapi. KBT/ACT-terapi har visat sig fungera väl både vid självutveckling och behandling inom vården.

Du har troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. När din anmälan kommer till oss kontaktar vi dig för en antagningsintervju.

Du ska vara godkänd i samtliga delar och moment i utbildningen. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och handledning. För diplomering krävs även egenterapi om minst 25 sessioner. Samtliga avgifter till HumaNova skall vara betalade.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.

Utbildningsansvarig är Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Fler lärare under utbildningen:

  • Tuula Wallsten – Med. dr, Psykiatriker
  • JoAnne Dahl – Ph.D, Professor, leg psykolog, leg psykoterapeut.
  • Susanne Gieser – Fil dr, leg psykoterapeut
  • Daniel Kraft – leg. psykolog
  • Lotta Jarnesjö – dipl. KBT-terapeut
  • Niklas Törneke – Psykiatriker

För att bli legitimerad psykoterapeut behöver du gå psykoterapiprogrammet, med inriktning KBT. Det är en påbyggnad för psykologer, socionomer, läkare, präster eller annan personal med högskoleutbildning inom ett människovårdande yrke motsvarande 180 högskolepoäng. Du behöver dessutom ha en grundutbildning i psykoterapi (tidigare steg 1) samt yrkeserfarenhet med arbete inom ett människovårdande yrke och ha.