KBT-utbildning Stockholm

Välj en KBT-utbildning i Stockholm

Vi på Humanova arrangerar både en kortare kurs på distans och en tvåårig KBT-utbildning i Stockholm med ACT-inriktning. ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer medan KBT fokuserar på känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar beteenden och val. Hos oss lär du dig mer om samspelet mellan acceptans, förändring, inre perspektivtagande och aktiv handling.

5-dagars onlinekurs inom ACT

Kursen är lärarledd, hålls i realtid och ger dig grundläggande kunskaper om teorin.

Anmäl dig här

2-årig ACT-utbildning

Vår KBT-utbildning i Stockholm med ACT-inriktning löper över fyra terminer ger dig många användbara insikter inom kognitiv beteendeterapi genom teoretisk och praktisk inlärning. Idag är kognitiv beteendeterapi ett paraplybegrepp för olika former av självutveckling eller psykoterapi.

Upplägg

Utbildningen kombinerar träffar på plats med deltagande online. Inlärningsmetoderna varierar under utbildningens gång mellan föreläsningar, teoretiska genomgångar, litteraturstudier, upplevelsebaserade seminarier, övningar, diskussioner och rollspel.

Schemat innehåller minst 360 utbildningstimmar fördelat på 14 tillfällen/termin. 120 timmar av dessa är handledning i grupp. Under termin 2–4 får du använda dina kunskaper i praktiken i möten med träningsklienter, självfallet under handledning och stöttning av erfarna handledare. Din utveckling och mognad utvärderas löpande, både skriftligt och muntligt.

Anmäl dig här

Gå en 5-dagars ACT-kurs på HumaNova

Under vår utvecklande kurs i ACT lär du dig om terapiformens fundamentala principer och hur denna livshållning kan leda till större meningsfullhet i livet.

Anmäl dig här

Fortbildning inom ACT

HumaNovas fortbildning vänder sig till dig som sedan tidigare har grundläggande terapeutiska kunskaper. Du har kanske provat att tillämpat ACT i samtal, grupper eller organisationer.

 

 

Online

Omfattning

5 dagar – online

Pris

Privat
5 950 SEK inkl. moms.

Företag
5 950 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Tvåårig utbildning

Stockholm

Omfattning

4 terminer. 14 tillfällen/termin. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
38 700 SEK/termin inkl. moms

Företag
38 700 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

5 dagskurs

Stockholm

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
9900 SEK inkl. moms.

Företag
9900 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Fortbildning

Online

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
9900 SEK inkl. moms.

Företag
9900 SEK exkl. moms.

Innehåll på vår tvååriga utbildning

Affektteori och affektfokuserad behandling

Ett existentiellt perspektiv

De existentiella grundfrågorna.

Utbildningen är upplagd i Steg 1-form

Det innebär att den också ger orientering inom andra områden som är relevanta inom terapeutiskt arbetet.

Inlärningspsykologi. Historik och grundprinciper

Teoretisk förståelse/praktisk övning i funktionell analys som värdefullt arbetsredskap.

Anknytningsteori

Anknytningens betydelse för de inre ”modeller” som lärande baseras på.

Relational Frame Theory

Förståelse för tänkandets roll vid livsproblem, blockeringar och undvikanden. Upplevelsemässigt undvikande som ”evolutionens baksida”.

Mål & Diplom

När du slutfört vår KBT-terapi-utbildning har du fått kunskap och insikt i ACT-metodens sex hörnstenar Acceptans/öppenhet, Defusion/perspektivtagande, Här och nu, Jaget som kontext, Livsvärden och Meningsfull handling. Dessa kunskaper kan du sedan använda i din yrkesroll som exempelvis terapeut, socionom eller coach.

Du kan ansöka om Diplom när samtliga utbildningsmoment är godkända och du genomgått 25 sessioner egenterapi. Ett undertecknat intyg från din terapeut behövs för att styrka att du genomgått sessionerna (antal sessioner & tidsperiod).

Antagning & förkunskaper

Utbildningen passar dig som redan idag arbetar med människor, eller dig som vill arbeta med självutveckling och psykoterapi med kompetens inom kognitiv beteendeterapi. KBT/ACT-terapi har visat sig fungera väl både vid självutveckling och behandling inom vården.

Du har troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. När din anmälan kommer till oss kontaktar vi dig för en antagningsintervju.

Samtliga delar och moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och handledning. För diplomering krävs även egenterapi om minst 25 sessioner. Samtliga terminsavgifter skall vara betalade.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.

Utbildningsansvarig är Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Fler lärare under utbildningen:

  • Tuula Wallsten – Med. dr, Psykiatriker
  • JoAnne Dahl – Ph.D, Professor, leg psykolog, leg psykoterapeut.
  • Susanne Gieser – Fil dr, leg psykoterapeut
  • Daniel Kraft – leg. psykolog
  • Lotta Jarnesjö – dipl. KBT-terapeut
  • Niklas Törneke – Psykiatriker

För att bli legitimerad psykoterapeut behöver du gå psykoterapiprogrammet, med inriktning KBT. Det är en påbyggnad för psykologer, socionomer, läkare, präster eller annan personal med högskoleutbildning inom ett människovårdande yrke motsvarande 180 högskolepoäng. Man ska dessutom arbeta inom ett människovårdande yrke och ha en grundutbildning i psykoterapi (tidigare Steg 1).