Leda chefer

Distanskurs i Leda andra chefer och ledningsgrupper

Distanskursen hålls i realtid och är ledd av en ledarskapskonsult.

Hur får vi mellanchefer, operativa chefer och medarbetarna längst ut i organisationen att känna tillit till ledningens arbete och beslut? Hur får vi dem att känna tillit till organisationens mål och visioner? Vad händer ifall de inte känner tillit till mål/visioner/ledningen?

Att leda andra chefer innebär att man ska ha förmågan att lyfta blicken och tänka abstrakt samt förstå vilka påverkanskanaler man har som strategisk chef.  I många organisationer blir ledare på högre organisatorisk nivå alltför operativa i sitt ledarskap.

I kursen utvecklar och fördjupar du ditt ledarskap så att du målmedvetet kan använda de påverkanskanaler du har i ditt strategiska ledarskap. Genom att sedan omsätta teorin till konkret handling kommer du att skapa förutsättningar för engagerande medarbetare via de chefer du leder och med ökad tillit till ledningens arbete och beslut.

Vi kommer att blanda teori och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Då får du möjlighet att träffa andra chefer från andra organisationer och skapa dig ett större chefsnätverk.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Omfattning

2 dagar

Introduktionspris

Privat
6 895 SEK inkl. moms

Företag
6 895 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Irene Häll, Certifierad IL- och UL handledare och senior ledarskapskonsult. Har arbetat i mer än 10 år med att ge stöd till chefer på alla nivåer inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Irene har själv en bakgrund som chef på flera nivåer, främst från IT- och konsultbranschen.

  • Inledning & presentation och struktur för dagen
  • Strategiska chefers olika påverkanskanaler för att skapa engagemang och tillit
  • Organisatoriska filter – vilka medverkar och vilka motverkar och hur gör vi med det?
  • Tydligt ledningsgruppsarbete
  • Erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner i mindre grupper

Att du som strategisk ledare får en fördjupad förståelse för hur du agerar i ditt ledarskap till dina chefer och ert arbete i er ledningsgrupp. Du får ett utökat nätverk med andra strategiska chefer.

Chefer över chefer