Introkurs i BodySense

Beröring och kroppsterapi för samtalsterapeuter

Introduktionshelg i BodySense – Psykomotorisk integrering

Under denna kurs får du möjlighet att lära dig hur du kombinerar ditt nuvarande arbetssätt med beröring och kroppsterapeutiska verktyg/metoder. Syftet ar att möjliggöra känslomässig kontakt för klient eller patient och därmed öka förståelsen för hur upplevelser och känslor sitter i och påverkar kroppen.

Utveckla ditt arbete som terapeut eller psykolog genom att aktivt använda beröring för att stötta den terapeutiska processen du normalt arbetar med. Under kursen får du möjlighet att prova hur du kombinerar ditt nuvarande arbetssätt med beröring och kroppsterapeutiska verktyg/metoder. Syftet är att möjliggöra känslomässig kontakt för klient/patient och därmed öka förståelse för hur upplevelser och känslor sitter i kroppen. För att i slutändan skapa förståelse för hur avspänning kan upplevas över tid.

Målsättning med kursen

Kursen är en introduktion i strategier, förhållningssätt och redskap till att identifiera och lösa problem som grundar sig på en somatisering av olika händelser. Kursen ger vidare redskap för aktivering av kroppens självläkning. Optimering av samspel mellan kropp och sinne (mind).

Upplägg

Kursen består av 2 dagar. Kursen förmedlar kunskap på ett effektivt och upplevelsebaserat sätt. Teknikerna är enkla att ta till sig och det behövs inga praktiska eller teoretiska förkunskaper.

Innehåll

Allt arbete sker utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på samspel mellan psyke och kropp.
Beröringsdialog/beröringspedagogik. Kroppen glömmer aldrig – om konsten att lyssna på kroppen.

  • Beröringspedagogik
  • Kroppens anknytningsbeteende
  • Systemets självläkande förmåga
  • Spåra och förlösa dissocierade minnen

Anmäl dig härUtbildning till BodySense-terapeut

Kursdatum

Stockholm

22 jan - 23 jan 2022

  • 22 jan 13:00 - 18:00
  • 23 jan 13:00 - 18:00

Kursledare: Andreas Lindermann

Kursledare: Isabella dos Santos

Plats

HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Pris

2995 sek inkl. moms

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Mer information

Kursen innehåller teori som förmedlas i form av undervisning och demonstrationer samt diskussioner och erfarenhetsdelning i grupp. Den praktiska delen utgörs av övningar kring kroppen samt kroppsbehandlingar liggandes på bänk med kläder på.

Kursen är en fristående introduktion inför utbildning till Diplomerad BodySense-terapeut.

Målgrupp – kursen vänder sig till

Samtalsterapeuter, kroppsterapeuter, psykologer/psykoterapeuter, personal inom vård och omsorg, yoga-, dans-, rörelselärare och -utövare. Samt personer med intresse för psykosomatik, egen vidareutveckling, införskaffandet av verktyg till egen terapeutisk verksamhet.

Lärare

Andreas Lindermann är grundare till BodySense-metodiken som grundlades i början av åttiotalet. Andreas har introducerat BodySense i ett 10-tal länder. Har bland annat en basutbildning i psykoterapi samt har studerat mental träning, andningpedagogik, NLP, kroppsspråk samt ett antal bodyworkmetoder (Body Harmoni, EMDR, Somatic Experiencing, Life Span Integration samt anknytning med specialinriktning osv). Han är främst verksam i Stockholm, men ger även konsultationer, kurser och föreläsningar i flera städer runtom i världen. Specialiserad inom områden trauma, kroppspsykoterapi – psykosomatik, utmattningsdepression, arbete med emotionella symptom under graviditet och efter förlossning.

Isabella dos Santos är en erfaren och undersökande “Somanaut” och lärare med över 30 års erfarenhet av kroppar i rörelse och stillhet. Isabella har gjort research och arbetat internationellt där hon skapade olika behandlingsformer på plats. Hennes mål har varit att hitta unika och autentiska uttryck från varje kultur. Erfarenheterna från dessa samarbeten utmynnade i utbildningsprogrammet ”Conscious Touch”, som är ett förhållningssätt att som terapeut sväva i tillit och närvaro med sin klient. En stor del av alla kroppsbehandlingar har också innefattat egen erfarenhet av rörelse och stillhet. Att arbeta med klientens kropp är att arbeta och lära känna sin egen kropp. Isabella har sedan 80-talet undervisat i dans, yoga, NIA (Neuromuscular Integrative Action) och andra rörelseformer. Idag arbetar hon med BBTRS – Biodynamic Breath Work Trauma Release System – ett nytt sätt att lära klienter att reglera och lära känns sitt eget nervsystem.

Anmäl dig här