Förändringsledning

Distanskurs i Förändringsledning

Distanskurs i realtid via Zoom – 2 dagar

Syfte och mål med kursen

Syftet med kursen är att deltagarna skall få en konkret förståelse för hur vi människor reagerar på och i förändring, hur det påverkar våra attityder och beteenden och vilka utmaningar och hinder detta kan innebära för att ett förändringsprojekt skall lyckas fullt ut.

Deltagarna får också med sig verktyg, modeller och metoder för att genomföra lyckade förändringar i en organisation. Metoder och modeller som är till stor hjälp för de som ansvarar för och driver, eller är delaktiga i att genomföra ett förändringsprojekt.

Under kursen får du också möjlighet att möta och lära känna personer från andra organisationer och ta del av deras erfarenheter och lärdomar av såväl motgångar som av framgångar. Det bidrar också till att bygga på din egen erfarenhets- och kunskapsbank och nya relationer.

Målet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs skall besitta grundläggande kunskaper och konkreta verktyg för att med större trygghet och ett strukturerat arbetssätt effektivt och framgångsrikt kunna leda eller delta i ett förändringsprojekt.

Kursupplägg

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Vi kommer att blanda teori och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Deltagarna får konkreta verktyg och i övningar möjlighet att omsätta teorin till handling i din egen arbetsvardag och i eget förändringsprojekt.

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får dock ut mer av kursen om du kan arbeta med ett konkret förändringsprojekt som ”case”, en förändring du antingen varit en del av eller kommer bli en del av.

Uppgift inför utbildningsstarten: Deltagarna identifierar ett förändringsprojekt i den egna organisationen som man kan arbeta med under och efter kursen.

Under båda dagarna varvas teori, praktiska övningar, reflektioner och diskussioner samt arbete med ”case”.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

 

Anmäl dig här

Omfattning

2 dagar

Pris

Privat
9 845 SEK inkl. moms

Företag
9 845 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Mats Brager och Fredrik Fleetwood. Både Mats och Fredrik är licensierade i ADKAR och licensierade handledare i UL – Utvecklande ledarskap. Båda har lång och bred erfarenhet från specialist- och chefspositioner vid anställningar samt som organisationskonsulter.

Innehållet är bl a:

  • Förändring – varför, för vem och hur? Hur förändras omvärlden och vad ställer det för krav på oss?
  • Utmaningar, motstånd och försvar vid förändringar
  • Hur påverkar vår hjärna (o)medvetna beslut i förändringsarbetet?
  • Led och utveckla verksamheten baserat på ett process-perspektiv
  • Att basera ett förändringsprojekt på analys, förstå orsak och verkan till dagens situation
  • Att utvärdera ett förändringsprojekt – uppföljning och justering
  • Att tänka utanför boxen – kreativa metoder vid problemlösning
  • Kommunicera kreativt och icke-blockerande – hur berikar vi varandra genom olika infallsvinklar?
  • Att leda ett förändringsprojekt – visuella metoder, kommunikation, hantera motstånd
  • Ett strukturerat arbetssätt – ADKAR-modellen

Deltagarna kommer att få grundläggande förståelse för de kompetenser, modeller och verktyg som krävs för att säkerställa ett framgångsrikt förändringsarbete.

Chefer och medarbetare som deltar eller kommer att delta i förändringsprojekt. Inga speciella förkunskaper behövs.