Förändringsledning

Distanskurs i Förändringsledning

2+1 dagar samt 2 timmars uppstartsmöte online.

Upplägg:

Träff 1: Kursen startar med ett 2 timmars möte online. Syftet med mötet är att ge deltagarna hjälp att hitta ett förändringsprojekt i den egna organisationen som man kan arbeta med under och efter kursen. Frågor kring kursen, tider, upplägg och andra praktiska detaljer kommer att gås igenom

Träff 2: Ca 2-3 veckor efter träff 1, omfattar 2 dagar. Under dagarna varvas teori, praktiska övningar, reflektioner och diskussioner samt arbete med case.

Träff 3: Ca 5-6 veckor efter träff 2, omfattar en heldag. Ger deltagarna möjlighet att diskutera och coacha varandra i de förändringsprojekt man arbetar med. Fördjupning, förtydligande och komplettering av teori och modeller. Uppmuntran till ett fortsatt samarbete och stöd i arbetsgrupperna efter avslutad kurs kommer ges, t ex via video-länk.

Syftet med kursen

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna aktivt leda eller delta i ett förändringsprojekt, med fokus på chefer och medarbetares förändrade attityder och beteenden. En konkret förståelse för hur individen reagerar i förändring ger förhållningssätt och verktyg att hantera motstånd och problem i en förändringsprocess. Ett utökat nätverk bidrar till deltagarnas erfarenhets- och kunskapsbank.

Du får konkreta verktyg för att omsätta teorin till handling i din vardag så att du skapar förutsättningar för engagerade medarbetare.

Vi kommer att blanda teori och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Då får du möjlighet att möta personer från andra organisationer och du får ta del av deras erfarenhet, framgångar och lärdomar av motgångar.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Kursdatum

Online

22 feb - 23 apr 2021

 • 22 feb 13:00 - 15:00
 • 22 mar 09:00 - 16:00
 • 23 mar 09:00 - 16:00
 • 23 apr 09:00 - 15:00

Kursledare: Fredrik Fleetwood

Kursledare: Mats Brager

Omfattning

4 dagar

Introduktionspris

Privat
9 845 SEK inkl. moms

Företag
9 845 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Mats Brager och Fredrik Fleetwood. Både Mats och Fredrik är licensierade i ADKAR och licensierade handledare i UL – Utvecklande ledarskap. Båda har lång och bred erfarenhet från specialist- och chefspositioner vid olika anställningar samt som organisationskonsulter.

Innehållet är bl a:

 • Förändring – varför, för vem och hur? Hur förändras omvärlden och vad ställer det för krav på oss?
 • Utmaningar, motstånd och försvar vid förändringar
 • Hur påverkar vår hjärna (o)medvetna beslut i förändringsarbetet?
 • Led och utveckla verksamheten baserat på ett process-perspektiv
 • Att basera ett förändringsprojekt på analys, förstå orsak och verkan till dagens situation
 • Att utvärdera ett förändringsprojekt – uppföljning och justering
 • Att tänka utanför boxen – kreativa metoder vid problemlösning
 • Kommunicera kreativt och icke-blockerande – hur berikar vi varandra genom olika infallsvinklar?
 • Att leda ett förändringsprojekt – visuella metoder, kommunikation, hantera motstånd
 • Ett strukturerat arbetssätt – ADKAR-modellen

Deltagarna kommer att få grundläggande förståelse för de kompetenser, modeller och verktyg som krävs för att säkerställa ett framgångsrikt förändringsarbete.

Chefer och medarbetare som deltar eller kommer att delta i förändringsprojekt. Inga speciella förkunskaper behövs.