Seminarium om ACT

Seminarium om ACT

Varmt välkommen till en inspirerande informationskväll om ACT.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – även kallad tredje vågens KBT – är en vidareutveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT).  Något förenklat handlar ACT om acceptans och förändring; när hjälper det att acceptera och när kan vi förändra saker som stressar oss? I ACT riktar vi inte nödvändigtvis in oss på problemet utan istället på vad som fungerar i våra liv och gör mer av det som fungerar. I ACT strävar vi efter ökad psykologisk flexibilitet. Med psykologisk flexibilitet menas att uppmärksamma tankar, känslor och impulser (Mindfulness) för att i stunden kunna välja hur vi ska handla – agera på impulsen eller välja en annan handling som leder till meningsfullhet och är i linje med våra livsvärden, dvs vad som är viktigt för oss i våra liv.

Vad är skillnaden mellan ACT och KBT?

Inom KBT läggs fokus och kraft på tänkandet och på att förändra tankar. I ACT fokuseras det mer på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att kunna handla meningsfullt.

Hur används ACT?

Behandlingsmetoden har fått stort genomslag för svårbehandlad smärta, kroniska sjukdomar, depression, ångestproblematik, missbruk och trauma. Eftersom ACT effektivt skiftar fokus från problemområden till det som fungerar – det vi vill ha mer av i våra liv – har metoden även visat sig effektiv för hantering av vardagsstress, stärkande av relationer och generellt ge en ökad livskvalitet. ACT har även visat sig effektivt som gruppbehandling.

ACT som alternativ

Seminariet ger dig teori på en grundläggande nivå och ACT i praktisk tillämpning. Du kommer att få en spännande inblick i ACT som alternativ till det traditionella terapeutiska samtalet.

Seminariet hålls av Jan Pettersson verksam som ACT-terapeut och lärare vid HumaNova.

Kvällen är för dig som arbetar med sociala frågor, stöd och behandling samt är intresserad av att utbilda dig inom ACT. Ta med dig frågor och pröva på ACT en stund. Läs när nästa utbildningsstart för ACT Steg 1-utbildning startar här. Vi erbjuder också en kurs i ACT på fem dagar både i Stockholm och Göteborg. Anmäl dig via formuläret.

Varmt välkommen!

 

 

 

HumaNova stödjer Barncancerfonden. Vid utebliven avbokning av seminariet önskar vi att du sätter in 100 kronor på Barncancerfondens konto (Swish till 123 525 36 46). Märk din betalning ”HumaNova.
Mer information finner du i våra avbokningsvillkor.

Plats

Online

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här