Våra medarbetare

Jan Pettersson

Socionom och ACT terapeut

Jan är utbildad i MI, SE, SEd, gruppledare i ACT-Att hantera stress och främja hälsa och har utvecklat ett eget koncept för personer som upplever hög stress: ACT-MALM – för minskad stress och ökad livskvalitet. Han är utbildad dansledare genom Svenska Danssportsförbundet och har undervisat och bedrivit dansverksamhet i Stockholm. Har mer än 20 års erfarenhet från vårdsektorn både med det individuella samtalet och de senaste åren som kursledare i bland annat: ACT, MI och Mindfulness. Numera verksam som ACT terapeut, kursledare och föreläsare i egen praktik.

Jan har ett stort intresse för idrott och har varit aktiv i hela sitt liv. Vid 25 års ålder drabbades han av en depression som utvecklades till psykisk ohälsa. Genom starka sociala relationer, psykologisk flexibilitet, meningsfull sysselsättning och fysisk aktivitet är han idag frisk. Dessa områden är basen i Jans terapeutiska arbete och han brinner för att förmedla styrkan i dem för att skapa psykisk hälsa.