Seminarium

Förändringsledning

Ett webbinarium som ger kunskap och verktyg för framgångsrik förändringsledning

Varför behövs det idag ett både djupare och bredare sätt att arbeta med och leda förändring? Ett av många svar är att med den hastighet som omvärlden förändras kan den plötsligt och helt oväntat ta helt nya riktningar. Den pågående pandemin ställer t ex helt nya krav på företag och organisationer att snabbt fånga in, analysera, dra slutsatser och formulera mål för en förändrad verksamhet.

Organisationens förmåga att omsätta planer till förändring med hög effektivitet är avgörande. Med en väl genomtänkt strategi, konkreta planer för förändringsledningen, rätt kompetenser och resurser och en tydlig och fungerande struktur för att leda processen så ökar chansen avsevärt att lyckas fullt ut!

I teorin är förändring lätt. Men oftast uppstår motstånd. Motstånd till att förändras. Då kan det gå trögt och ibland lyckas man inte alls. Varför? Jo, delvis för att vi är människor med hjärnor som har mekanismer som triggar på hot och som då utlöser försvar av olika slag.

I det här webbinariet delar vi med oss av kunskap om hur vi som förändringsledare skapar struktur och gemensam, samordnad drivkraft med hjälp av bl.a ADKAR-modellen. SCARF-modellen hjälper oss att förstå varför motstånd uppstår i förändringsprocesser och vilka behov hos olika individer som kan ligga bakom.

Anmäl dig här

Datum och tid: fredag 26 mars, kl. 09:00 – 10:00

Plats: Online via Zoom

Program:

    • 09:00 Välkomna och kort presentation av HumaNova
    • 09:05 Teori och verktyg för att lyckas med förändringsarbete – Fredrik Fleetwood,  & Mats Brager, HumaNova Ledarskap
    • 09:45 Avslut, frågor och efterprat

Plats

Online via zoom

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här