Informationskväll

Informationskväll: Att arbeta som organisationskonsult

Är du nyfiken på organisationskonsultens roll? Vill du veta mer om hur organisationskonsulten kan verka i dagens komplexa organisationer och nå önskvärt resultat. Anmäl dig till en inspirerande informationskväll i Göteborg eller Stockholm.
Föreläsningen är upplagd i dialogform. Teori varvas med praktiska övningar som ger dig konkreta verktyg att ta med. Länkar till anmälningsformulär finns längre ner på sidan. 

Ditt förhållningssätt, ord och frågor blir extra viktiga

Som organisationskonsult är du alltid en del av det system där du verkar. Du arbetar processinriktat med gruppens behov och frågeställningar som utgångspunkt.
Förhållningssättet är systemiskt vilket innebär att alla i systemet både påverkar och är beroende av varandra. Målsättningen är att ta vara på alla individer och hela gruppens kompetens och potential där olikheter ses som en tillgång och friktioner som en möjlighet till personlig och organisatorisk växt. Utifrån gruppens uppgift identifieras hinder och sedan arbetar vi processinriktat och strukturerat med att ta oss igenom de blockeringar som finns.

Dialogen är organisationskonsultens viktigaste verktyg

I levande system råder cirkulära samband, där frågor som handlar om relationer, kommunikation och samarbete viktiga och kanske helt avgörande för att nå önskvärt resultat. Föreläsaren visar hur det är att jobba som organisationskonsult utifrån ett systemiskt förhållningssätt och psykosyntes.

Är du nyfiken på organisationskonsulten?

Är du intresserad av att utbilda till organisationskonsult? Passa på att ställa frågor till föreläsaren under kvällen. Nästa terminsstart för diplomerad organisationskonsult är hösten 2018 i Stockholm och Göteborg.

Föreläsare Stockholm: Anna Edengård
Föreläsare Göteborg: Pia Jirander

Varmt välkommen till informationskvällen!

Plats

Stockholm och Göteborg

Datum och tid

Stockholm
Torsdag 29 augusti kl. 18:00-19:30

Göteborg
Torsdag 22 augusti kl. 18:00-19:30

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra informationskvällar!

Anmäl dig här