Våra medarbetare

Anna Edengård

Rektor och lärare

Anna är beteendevetare med en fil kand i pedagogik. Har varit lärare på HumaNova sedan 2001, grundare och huvudlärare på Organisationskonsultutbildningen. Hon verkar även som organisationskonsult, samtalsterapeut och handledare. Har arbetat som HR chef med ledar- och medarbetarutveckling, kommunikation och hälsa i såväl ideella organisationer, offentlig sektor som privat näringsliv. Tror på mänskliga möten, dialog och människans inneboende drivkraft att finna mening och leva utifrån sitt syfte.

Lycklig hästägare som får inspiration från naturen och gården i Småland.

E-post: Anna.Edengard@humanova.com

Fler medarbetare