Våra medarbetare

Anna Edengård

Rektor

Fil kand pedagogik

Grundare och huvudlärare på Organisationskonsultutbildningen. Verkar även som organisationskonsult, samtalsterapeut, handledare och coach. Har arbetat som HR chef, med ledarutveckling, kommunikation och hälsa i såväl ideella organisationer, offentlig sektor som privat näringsliv. Tror på mänskliga möten, dialog och människans inneboende drivkraft att finna mening och leva utifrån sitt syfte.

Lycklig hästägare som får inspiration från naturen och gården i Småland.

E-post: Anna.Edengard@humanova.com