Lunchseminiarum – Förändringsledning

Förändringsledning – utmaningar och lösningar

Att förändringstakten i samhället går allt snabbare har väl inte undgått någon. Bland annat är ny teknik en pådrivare, teknik som både möjliggör för företag att etablera nya arbetssätt som kan bidra till högre effektivitet, kvalitet och/eller ökad produktivitet och som samtidigt kan förbättra arbetsmiljön.

Digitalisering och effektivisering är bara några exempel på förändringsprojekt. Vikten av t ex digitalisering har det pratats om väldigt mycket under många år nu. Däremot pratas det inte lika mycket om vilka förändringar i kultur, organisation och arbetssätt som detta medför och vilka olika utmaningar vi då kan möta när vi leder t ex ett digitaliseringsprojekt.

Hur påverkar förändring oss som individer? Vad händer i en organisation när företaget driver förändringsprojekt?

Nya system, rutiner och arbetssätt når inte sin verkningsgrad om inte medarbetare och chefer i alla led engageras och bidrar till faktiska beteendeförändringar hos berörda aktörer.

Det här lunchseminariet kommer att ge dej insikt i både hur vi människor förhåller oss till förändring, vilket motstånd förändring kan skapa (och varför) i en organisation och hur vi som förändringsledare kan hantera motstånd baserat på neuroledarskap och självledarskap (SCARF och tex SOAS-modellen) och hur du med ADKAR-modellen arbetar strukturerat med förändringsledning för ett lyckat resultat.

Förändringsledning handlar, enligt vårt sätt att se på det, om ett strukturerat arbetssätt för ett lyckosamt införande av t ex ett nytt system och nya arbetssätt eller att skapa en förflyttning av en organisation från nuläge till ett önskat läge med hänsyn tagen till både människor och den nytta vi vill uppnå. För att lyckas med ett förändringsprojekt behöver vi använda välkända kunskaper om den mänskliga psykologin vid förändring och samtidigt se till att det finns bra förutsättningar i organisationen att arbeta strukturerat med förändringsledning.

Välkommen till ett lunchseminarium med förändringsledning i fokus!

HumaNova bjuder på lättare lunch. 

Anmäl dig här

Välkommen till ett lunchseminarium med förändringsledning i fokus!

Datum och tid: Fredagen den 3 april 2020, kl. 11.00 – 13.00

Plats: HumaNova, Skeppsbron 32 i Stockholm

För vem: För ledare, chefer eller för dig som arbetar inom HR i såväl privat- som offentlig sektor

Program:

  • 11.00 Välkomna och presentation HumaNova
  • Förändringsledning – vad är det och varför behövs det?
  • 11.30 Lunchmingel – mingla och prata med HumaNova’s konsulter och andra seminariedeltagare
  • 12.00 Så driver du lyckat förändringsarbete – Fredrik Fleetwood & Mats Brager, HumaNova Ledarskap
  • 12.45 Slut – eftersnack

Kursdatum

Stockholm

3 apr 2020 11:00 - 13:00

Kursledare: Fredrik Fleetwood

Kursledare: Mats Brager

Plats

Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här