Gratisseminarium – Förändringsledning

Förändringsledning – utmaningar och lösningar

Att leva och arbeta i förändring är mer och mer den nya vardagen. Under många år har vi vant oss vid att genomföra förändring med hjälp av digitalisering och effektivisering. Mer och mer fokus riktas idag på att utveckla vår beteendekultur i organisationen. Hur är vi och vad gör vi, dvs dina och mina konkreta handlingar mot varandra, mot våra kunder, leverantörer och omvärld. Vi kallar det ofta för ”våra arbetssätt” men är egentligen uttryckssätt för att beskriva hur avgörande det är för organisationens framgång och överlevnad att vi faktiskt lyckas i den ständiga vardagen – att leva det vi har kommit överens om. ”Moment of Truth” som Jan Carlzon sa redan på 80-talet. Eller idag när vi har en ny överenskommelse för vårt gemensamma beteende: ”Håll fysiskt avstånd och tvätta händerna ofta”.

Hur påverkar förändring oss som individer? Vad händer i en organisation när företaget driver förändringsprojekt?

Nya arbetssätt, rutiner och system når inte sin verkningsgrad om inte medarbetare och chefer i alla led engageras och bidrar till faktiska beteendeförändringar hos berörda aktörer.

Det här lunchseminariet kommer att ge dig insikt i både hur vi som individer förhåller oss till förändring, vilket motstånd förändring kan skapa och varför det kan skapa motstånd i en organisation. Du får också information om hur vi som förändringsledare kan hantera motstånd baserat på neuroledarskap och självledarskap (SCARF och t ex SOAS-modellen). Och slutligen får du också med dig kunskap om hur du med ADKAR-modellen arbetar strukturerat med förändringsledning för ett lyckat resultat.

Enligt vårt sätt att se det handlar förändringsledning om ett strukturerat arbetssätt för ett lyckosamt införande av t ex ett nytt system och nya arbetssätt. Det kan också handla om att skapa en förflyttning av en organisation från nuläge till ett önskat läge med hänsyn tagen till både människor och den nytta vi vill uppnå. För att lyckas med ett förändringsprojekt behöver vi använda välkända kunskaper om den mänskliga psykologin och samtidigt se till att det finns bra förutsättningar i organisationen att arbeta strukturerat med förändringsledning.

Välkommen till ett webinarium om förändringsledning!

Anmäl dig här

Välkommen till ett seminarium med förändringsledning i fokus!

Datum och tid: Onsdag 10 juni, kl. 11.00 – 11.45

Plats: Online via Zoom

För vem: För ledare, chefer eller för dig som arbetar inom HR i såväl privat- som offentlig sektor

Program:

    • 11.00 Välkomna och kort presentation av HumaNova
    • Förändringsledning – vad är det och varför behövs det? Hur driver du ett lyckat förändringsarbete – Fredrik Fleetwood & Mats Brager, HumaNova Ledarskap
    • 11.45 Avslut och eftersnack

Kursdatum

Online

10 jun 2020 11:00 - 11:45

Kursledare: Fredrik Fleetwood

Kursledare: Mats Brager

Plats

Online via zoom

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här