KBT-utbildning

KBT-terapeut-utbildning

En KBT-terapeut-utbildning hos oss är både teoretisk och praktisk och baseras på kognitiv beteendeterapi. Utbildningarna passar dig som redan idag arbetar med människor, eller dig som vill arbeta med självutveckling och psykoterapi med kompetens inom kognitiv beteendeterapi.

Vi utbildar med utgångspunkt i de österländskt inspirerade former som karaktäriseras av den tredje vågens KBT. Idag är kognitiv beteendeterapi nämligen ett paraplybegrepp för olika former för självutveckling eller psykoterapi. Det är därför av stor vikt att ha en grundförståelse för olika former av KBT. Ofta delas dessa olika former in i utvecklingsfaser eller vågor.

Intresseanmälan

Vill du göra en intresseanmälan för en KBT-utbildning hos oss? Eller har du några frågor kring innehåll eller upplägg? Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Intresseanmälan

Sök en KBT-terapi-utbildning eller kurs

Välj bland utbudet nedan för att hitta en KBT-terapi-utbildning som passar dig.

KBT/ACT-terapeut (4 terminer)

En tvåårig KBT-utbildning för dig som vill bli KBT-terapeut med inriktning Acceptance and Commitment Therapy (ACT). En utbildning på totalt fyra terminer. Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier varvas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.

ACT-kurs (5 dagar)

En kurs på fem dagar för dig som redan arbetar med klienter och vill kunna lägga till kunskap kring fundamentala ACT-principer i ditt arbete. ACT-principer som syftar till att bli medveten om tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val.

Inlärningsmetoder

Våra ACT- och KBT-utbildningar baseras på ett vetenskapligt synsätt. Under utbildningarna kombinerar vi pedagogik, upplevelseskapande övningar och dialog för att lägga grund för lärandet. Kursdeltagarnas utveckling och mognad utvärderas löpande – skriftligt eller i dialog. ACT-terapi har visat sig fungera för både självutveckling och behandling inom vården.

KBT-terapi genom tiderna

Den första vågen

Den första vågen KBT är den klassiska beteendeterapin som skapades i början av 1900-talet. Namn som Ivan Pavlov, John B Watson och B F Skinner är förgrundsfigurer. Fokus låg då på att förändra beteenden, eftersom dessa var synliga och observerbara. Pavlovs klassiska experimentet med hundar är ett exempel på betingning, som visade sig förklara flera mänskliga tillstånd. Under experimentet med Pavlovs hundar noterades salivbildningen i djurens munnar när de serverades mat i samband med att de hörde en klocka ringa. Så småningom utsöndrade hundarna saliv vid ljudet av en klocka som ringde, oavsett om den därefter fick mat eller inte. Hunden förknippade alltså maten med ljudet av klockan, vilket ligger till grund för 1900-talets inlärningspsykologi.

Forskning handlade även om s.k. ”operant betingning”. En teori, med t ex Skinner i täten, där beteenden visade sig styras av konsekvenser; det vill säga ”morot” och ”piska”. I klassisk beteendeterapi var man, och är delvis än idag, ointresserad av tankar, känslor eller andra inre upplevelser. Man fokuserar i stället på att förändra våra yttre synbara beteenden.

Den andra vågen

Under 60–70-talet utvecklades den kognitiva terapin av framför allt Aron Beck som arbetade med att försöka förstå och hjälpa personer som var deprimerade eller nedstämda. Hans grundtes var att våra tankar, eller så kallade kognitioner, påverkar vår sinnesstämning och känsla. Kan vi med andra ord tänka annorlunda, kommer vi även att må annorlunda. Vi kan möjligen må bättre. Syftet med terapin var att förändra tankar.

En grundmodell blev att kartlägga så kallade dysfunktionella tankar och omforma dessa till rationella tankar – tankar som var mer logiska. Då beteendeterapi och kognitiv terapi formades i samma akademiska kretsar skapades begreppet kognitiv beteendeterapi. Det blev en syntes av beteendeterapeutiska teorier och metoder och kognitiva teorier och metoder. BT+KT = KBT.

Den tredje vågen

Medan den andra vågen fokusera på förändring av beteenden och tankar, fokuserar den tredje vågen på förmågan att observera och förhålla sig till inre upplevelser, som innehåller såväl känslor och tankar som kroppsförnimmelser. En annan central aspekt är förmågan att acceptera sina upplevelser och därmed inte hamna i upplevelseundvikande. Här får klienten lära sig att vara med och bära sina upplevelser såväl som utveckla en ny relation till sitt inre liv. Samtidigt hjälper terapeuten klienten att röra sig i en önskad riktning, genom att fokusera på vad som är viktigt i livet utifrån värden.

Den tredje vågens KBT har hämtat inspiration från österländsk filosofi och tradition och är mer existentiell, filosofisk och närmare de stora livsfrågorna. De flesta metoder är transdiagnostiska i sitt förhållningssätt. Det innebär att diagnosen inte står i fokus, utan snarare de bakomliggande psykologiska processerna – till exempel upplevelseundvikande, grubbel och ältande, självkritik och situationsundvikande.

Exempel på tredje vågens KBT är:

  • Acceptance and Commitment Therapy, ACT
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT
  • Dialektisk Beteendeterapi, DBT
  • Mindfulness Stress Reduction, MBSR
  • Functional Analytic Psychotherapy, FAP

Vanliga frågor och svar

På HumaNova kan du gå en KBT/ACT-utbildning i Stockholm, Lund eller Göteborg. Utbildning är på totalt fyra terminer på deltid.

På HumaNova har vi för närvarande en utbildning till KBT/ACT-terapeut som är en hybrid, dvs en kombination av schemalagda dagar på plats i våra lokaler, respektive föreläsningar via zoom.

På HumaNova har vi en tvåårig utbildning för dig som vill bli KBT-terapeut med inriktning Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier varvas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.

Hos HumaNova är utbildningen till samtalsterapeut, med KBT/ACT som inriktning, två år på deltid, dvs fyra terminer. Förkunskaper utifrån tidigare erfarenhet och utbildning behövs.

För att bli legitimerad psykoterapeut behöver du gå psykoterapiprogrammet, med inriktning KBT. Det är en påbyggnad för psykologer, socionomer, läkare, präster eller annan personal med högskoleutbildning inom ett människovårdande yrke motsvarande 180 högskolepoäng. Man ska dessutom arbeta inom ett människovårdande yrke och ha en grundutbildning i psykoterapi (tidigare steg 1).