Vad är en livscoach?

En livscoach är en professionell vägledare och coach som arbetar för att hjälpa individer att nå sin fulla potential inom olika aspekter av livet. Genom en livscoach får du en unik möjlighet att utforska dina drömmar, mål och utmaningar i en stöttande och icke-dömande miljö. Coachen är där för att lyssna, ställa insiktsfulla frågor och utmana dig att initiera nya perspektiv och möjligheter i ditt liv.

Ett samarbete med en livscoach kan vara en spännande resa mot självförståelse och personlig utveckling. Föreställ dig att ha en dedikerad partner i ditt liv som hjälper dig att klargöra dina mål, identifiera hinder som står i vägen och utveckla praktiska strategier för att övervinna dem. En livscoach hjälper dig inte bara att utforma syfte och mål, utan också att hålla dig ansvarig och stödja dig genom processen att uppnå dem.

Oavsett om du står inför en karriärförändring, strävar efter bättre relationer eller helt enkelt vill förbättra ditt allmänna välbefinnande, kan en livscoach vara en värdefull resurs. Genom att arbeta med en coach får du tillgång till anpassade insikter och verktyg som är skräddarsydda för dina unika behov och omständigheter. Det handlar om att upptäcka din inre styrka, fördjupa din förståelse för dig själv och ta kontroll över din egen framtid.

Tänk dig att varje session med din livscoach är ett steg närmare den version av dig själv du alltid har velat vara. Det är en investering i dig själv, ditt liv och din framtid. Så, är du redo att låsa upp din fulla potential och skapa det liv du alltid har drömt om? En livscoach kan vara nyckeln till just det.

 

Hur blir man livscoach?

När du utbildar dig till livscoach utvecklar du din förmåga att skapa förtroende i nya relationer och lär dig vad som är viktigt att tänka på när du vägleder andra. Du får träna dig i aktivt lyssnande, hur du motiverar andra människor på bästa sätt och hur du kommunicerar med olika personlighetstyper. Under utbildningen kommer du få en djupare förståelse för att inget möte är det andra likt. Du introduceras till hur du kan anpassa upplägg och handlingsplaner utifrån klientens livssituation och behov.

Humanova erbjuder en utbildning till Diplomerad Samtalscoach som är en 1-årig påbyggnad för dig som vill arbeta som till exempel livscoach och inspirera människor att hitta sin inre vilja. För att vara behörig på utbildningen behöver du vara godkänd på någon av våra basutbildningar Bli den du är eller Led dig själv.

Utbildningen ger dig metoder samt en bred verktygslåda som du kommer få nytta av i arbetet som livscoach. Du får djupdyka i områden som samtalsmetodik, empatisk kommunikation, psykosyntesteori och coachingprocessen. Du får även praktisk träning i coachande samtal med träningsklienter.

Utbildningen är diplomerad av den internationella coachingorganisationen ICF. Det är en kvalitetssäkring och ett kvitto du bär med dig i ditt framtida arbetliv. Certifieringen öppnar upp för coachingarbete inom offentlig sektor och många företag kräver att coachen de anlitar är ICF-certifierad.

Hos Humanova kan du även gå en tvåårig ACT-utbildning (sk Steg 1). Det är en grundläggande psykoterapiutbildning där du kan arbeta med coaching i bredare mening, inom exempelvis somatisk sjukvård, friskvård och hälsoprogram. Vi erbjuder även en utbildning till Parterapeut & parcoach där vi introducerar Par- och relationscoaching utifrån psykosyntes-, Imago- och gestaltterapi.

 

Vilka områden arbetar en livscoach med?

Livscoacher kan arbeta med en mängd olika frågor som personlig utveckling, relationer, stresshantering, självkänsla, arbetsliv och balans mellan arbete och fritid. Coachen är ett positivt stöd och en viktig vägvisare för sina klienter i en begränsad eller längre tid i livet.

 • Personliga mål
 • Sociala mål
 • Karriärsmål
 • Stresshantering
 • Självförtroende
 • Självkänsla
 • Prioritering

 

Vilka egenskaper är bra att ha?

En livscoach arbetar med kommunikation med olika typer av människor. För att få klienten att öppna upp sig krävs det att coachen är trygg, lyhörd och förmedlar värme. Andra viktiga egenskaper är att du ska vara inspirerande, engagerad och strukturerad när det kommer till mål och uppföljning. Sedan gäller det att ha tålamod och låta processer ta den tid som krävs. Det går inte att stressa fram livsstilsförändringar, det kan till och med få motsatt effekt.

 • Lyhördhet
 • Kommunikativ
 • Strukturerad
 • Nyfiken
 • Tålmodig
 • Motiverande
 • Empatisk
 •  

  Olika delar av arbetet

  En livscoach är en god lyssnare när klienten uttrycker sina tankar och känslor. Genom att styra samtalet och ställa insiktsfulla frågor kan klienten få hjälp med att sortera sina tankar och hjälpa personen att definiera konkreta mål att sträva efter. Ett vanligt tillvägagångssätt är att utarbeta en handlingsplan tillsammans.

  En del av arbetet är att få klienten att utmana existerande övertygelser som begränsar tillvaron. Det kan röra sig om invanda tankemönster som hindrar klienten i vardagen. En coach följer upp om klienten håller sig på det överenskomna spåret och gör framsteg mot sina mål. Om så inte är fallet stöttas klienten i att komma framåt, och får vägledning i hur  det kan ske.

   

  Vad skiljer en coach mot en psykolog?

  Psykologutbildningen ges under 5 år så det är en betydligt längre utbildning än coachutbildningarna som finns i dag. Efter psykologutbildningen ska en praktisk tjänstgöring (PTP) utföras innan en ansökan om legitimation görs hos Socialstyrelsen.

  En coachs bakgrund kan se ut på olika sätt och coach är inte en skyddad titels å var och en för att få kalla sig coach. En coach får inte driva en sjukvård och därmed psykologisk behandling. Det är därför viktigt att anlita en certifierad coach som utbildat sig hos HumaNova eller ett annat godkänt utbildningsföretag av ICF.