Gör dig fri

Inget är förevigt

Inte förrän du kan lämna är du helt fri.

Lämna en relation, en arbetsplats, ett hus eller en gammal vana.  Anledningen är i teorin enkel, så fort du är bunden har du inga val. Bunden till en annan människa, bunden till trygghet på jobbet, bunden till en plats eller bunden av att göra som du brukar. Och utan val ingen frihet!

Bandet fyller självklart sin funktion. Det skapar trygghet, säkerhet eller kontroll.  Men det visar sig på sikt vara en falsk grund att stå på. Helt plötsligt försvinner huset, jobbet, partnern och helt plötsligt fungerar inte de gamla vanorna längre.

Så gör dig fri, acceptera att allt är i ständig förändring. Att inget är för evigt och att det är precis som det ska. Att du kan välja att gå. Givetvis innebär inte detta att du ska gå just nu, bara att du kan välja, nu, och nu, och nu, och nu.

 

 

Personlig utveckling4 livsprinciper