ACT-terapeut – ett framtidsyrke

ACT-terapeut – ett framtidsyrke

ACT är den en av de snabbast växande terapiformen och en av de mest eftersökta utbildningarna hos oss. Många använder ACT för sin personliga utveckling men de allra flesta studerar för att påbörja en ny yrkesbana med ACT-metoden i fokus.

Men vad händer efter utbildningen? Vad kan du arbeta med när du är diplomerad ACT-terapeut och hur stora är chanserna att få jobb? I den här artikeln hoppas vi på att kunna ge svar på de frågorna.

Tre huvudsakliga områden

Som ACT-terapeut kan du arbeta i en mängd olika roller. Det finns egentligen ingen begränsning men de flesta ACT-yrken brukar man huvudsakligen hitta inom följande tre områden:

psykosocialt arbete t ex inom:

 • Somatisk vård
 • Primärvård
 • Skolhälsa
 • Personlig utveckling, friskvård

kurativt arbete t ex inom:

 • Socialtjänst
 • Krisarbete
 • Kyrkoförsamlingar
 • Olika former av sociala stödinsatser

näringslivet t ex inom:

 • Chefsutveckling
 • Stöd till hela arbetsteam
 • Stöd till enskilda medarbetare

En rad olika inriktningar

Många ACT-terapeuter arbetar med att stödja människor som har depression, livskris, ångestproblematik, PTSD, missbruk, relationsproblem m.m. Men ACT har också visat sig vara en väl fungerande metod för klienter utan specifik problematik som har en längtan efter att utvecklas som människor.

Det breda användningsområdet hänger till stor del samman med att ACT är en metod med många dimensioner. Här ryms mindfulness och existentialism tillsammans med konkreta beteendeförändringar förankrade i inlärningspsykologiska och beteendeterapeutiska principer.

ACT-metoden är också lämplig i situationer där man inte fullt ut delar samma språk. Det beror på att den har inslag av olika upplevelser och övningar som gör den mindre upphängd på prat än andra mer traditionella terapimetoder.

Av samma anledning passar den bra i möten med tonåringar som kan känna otålighet vid långa samtal. Ytterligare ett exempel på användningsområde är i gruppsammanhang där terapeuten kan använda ACT som en lekfull och gestaltande metod.

Framtidsutsikter

Givetvis är det svårt att sia om chanserna att få jobb i varje enskilt fall. Vad vi dock vet är att uppmärksamheten kring ACT har ökat kraftigt under senare år.

Bland annat märks det på att publiceringen av ACT-relaterade böcker formligen har exploderat och att många efterfrågar just litteratur med den typen av psykologi.

Populariteten beror till stor del på den långa rad forskningsresultat som visar att metoden verkligen fungerar. Vilket i sin tur har gjort att personer med en ACT-diplomering är eftertraktade i en rad olika branscher.

Tidigare elever och deras yrkesval

De flesta av våra tidigare elever har etablerat sig väl och använder ACT-metoden i olika yrken, antingen som anställd eller i egen verksamhet. Tex Helene, Liza och Anette som valde att starta en ACT-mottagning tillsammans, Sthlms ACT Grupp. Där erbjuds samtalshjälp, workshops och föreläsningar för såväl individer som grupper.

Kostnadsfri studievägledning

Även om möjligheterna är många för den som blir ACT-terapeut kan det vara knepigt att ta första steget.

Har du frågor som rör din specifika situation? Undrar du om en ACT-utbildning är något för dig just nu? I så fall finns våra studievägledare till hands. De hjälper dagligen personer att fatta beslut om sin personliga utveckling och karriärval.

För att ställa frågor till en av våra studievägledare klicka här.

Läs mer om utbildningen