5 kritiska inslag

5 kritiska inslag i utbildning för personlig utveckling

Kan man lära sig spela golf enbart genom att läsa golftidningar? Blir man en bra reseguide av att plugga kartböcker? Och kan man bli vinexpert bara genom att läsa vinrecensioner och titta på flaskorna? Svaren är kanske uppenbara. Nej det räcker inte, vi behöver uppleva och utöva det vi vill bli riktigt bra på.

När det kommer till personlig utveckling är detta i allra högsta grad sant. Upplevelsebaserat lärande är det som visat sig fungera bäst.

Det här säger forskningen

Upplevelsebaserat lärande introducerades av David A Kolb (f 1939), en amerikansk professor och utbildningsteoretiker. Hans forskning visar att metoden är särskilt relevant för vuxna när det gäller att ta in kunskap och omvandla den till färdigheter.

Enligt Kolb behövs fyra steg för att inlärning ska ske effektivt:

  • Upplevelse – att du får egna erfarenheter genom egna upplevelser
  • Reflektion – att du reflekterar enskilt och tillsammans med andra över den egna upplevelsen
  • Teori – att du får hjälp att teoretisera, förstå och bearbeta begreppsmodeller
  • Experiment – att du provar nya erfarenheter och bekräftar nya upplevelser

 

 

Fem kriterier för en bra metod

Vi på HumaNova delar Kolbs syn på inlärning och har samlat på oss en del egna lärdomar under de år vi hjälpt människor att hitta sig själva. Vi har sett att vissa inslag är kritiska i utbildning inom personlig utveckling – för att deltagarna ska nå dit de vill.

Här är fem viktiga kriterier:

  • Att det finns en beprövad teori att studera, reflektera och diskutera kring
  • Att teorin varvas med praktiska övningar och dialog i mindre grupper
  • Att miljön är empatisk och stöttande för att våga öppna upp och prova dina nya kunskaper i din vardag
  • Att programmet är tillräckligt långt så att du får den tid som behövs för självreflektion, experimenterande och på sikt – en hållbar förändring
  • Att du har möjlighet till individuella samtal med en egen terapeut

När det upplevelsebaserade lärandet får verka i en trygg miljö över tid, växer insikterna steg för steg. Självinsikten ökar när du arbetar med dig själv samtidigt som du upplever hur andra arbetar med sig. Du hämtar livskunskap såväl från dig själv som från andra. På så sätt lär du dig att förstå andras utmaningar och därigenom acceptera dina egna. Din medkänsla till dig själv blir större och också din medkänsla till andra.

En sådan metod skapar maximala förutsättningar för självinsikt, självmedkänsla, självklarhet och självstyrande – de fyra livsprinciperna för att kunna växa och leva ett harmoniskt liv.

Om du inte läst vår guide ”Bli den du är” så får du gärna ladda ner den här. I den får du de fyra livsprinciperna för utveckling och välmående.

Läs fler bloggar härPersonlig utveckling