Så skapar du engagemang som strategisk ledare

Visioner och mål

För gemene man ute i organisationen kan det vara svårt att hålla kvar siktet på vad visionen och de övergripande målen faktiskt är och vad det innebär på respektive nivå för att nå dit.

För en strategisk ledare är det således viktigt att skapa engagemang för att inte riskera att såväl mål som visioner blir förminskade och tappar sin kraft. På högre organisatorisk nivå är en ofta bra på att förmedla dessa, men sedan ”ger en efter” och låter medarbetarna arbeta på som vanligt. Här krävs det alltså att en är lyhörd utåt och tar till sig information från mellanchefer, förstalinjeschefer eller medarbetare för att förstå vad som är svårt att ta till sig för just dem och vad som då behöver justeras eller förmedlas med andra ord.

Visionen ska ju vara organisationens ledstjärna, den som dagligen drar oss framåt och som vi strävar efter att nå även om den i dagsläget är ”onåbar”. Till den ska de övergripande målen kopplas och i sin tur brytas ned i varje led, så att var och en vet vad en ska göra i vardagen för att arbeta i den riktningen. Medarbetarna ska kunna förstå och prioritera sitt arbete utefter de dagliga arbetsuppgifterna. Leder uppgiften i riktning mot våra mål? Är den i riktning mot visionen?

På så sätt skapas engagemang i visioner och mål hos medarbetare och chefer och när samtliga känner engagemang för dessa, skapas också tillit till ledningens sätt att arbeta och en delaktighet uppstår.

Medarbetare och chefer som inte hyser tillit kommer nämligen att omdefiniera vad som ska göras och arbeta i en annan riktning och då uppstår kontroll och ”lydnad” i organisationen – istället för engagemang och delaktighet.

Nedan följer tips och ytterligare en fråga du kan använda dig utav och ställa under vägens gång:

  • Ta reda på hur ert budskap av visionen och målen uppfattas längst ut i organisationen. Kanske med en kort intervju?
  • Ta reda på vilket engagemang chefer och medarbetare har till visionen och övergripande målen.
  • Ta reda på om ni i ledningen verkligen lyssnar på synpunkter från annan nivå om vad som saknas för att de ska kunna ta till sig och arbeta vidare med visionen och målen.

Vill du skapa engagemang med strategiskt ledarskap?

Läs gärna mer om konceptet här!

Läs även om hur du bygger tillit som strategisk ledare här.

 

Läs fler bloggar här